Musikdeling - Vejledning

Forløbet opdateres i løbet af august, september 2012, hvor siderne Musikdeling - Digitalisering & Musikdeling - Arkitektur bliver opdelt og opdateret. Kontakt Bendtsen

Musikdeling er et forløb, der er tilpasset til både C- og B-niveau. I det følgende vil der bliver knyttet kommentarer til de enkelte dele af forløbet:

Musikdeling - Formaternes udvikling & betydning
Musikdeling - Fildelingtjenesters udvikling & betydning

En gennemgang af historien bag musikdeling med udgangspunkt i de gamle spolebåndoptagere, over til digitale lyd CD'er og MP3 komprimering. Vi kommer ind på den oprindelige Napster og den nuværende iTunes Music Store som eksempler på to vidt forskellige musiktjenester.

Afsnittet kan bruges som introduktion til Musikdelingsforløbet som oplæg fra underviser og/eller selvstændig læsning af eleverne. Der er indlagt nogle opgaver til at få eleverne igang med at tænke over fordele og ulemper ved forskellige arkitekturer.

Digitalisering

Omhandler digitalisering af musik med begreber som samplingfrekvens og bitdybde, der gør det muligt at gå i dybden med det faglige mål repræsentation og manipulation af data.

En grundlæggende forståelse af det binære talsystem er en forudsætning for indholdet af dette afsnit. Fx. kunne afsnittet Det binære talsystem i Martin Damhus: Ekstramateriale til Grundbog i datalogi[2] under Kapitel 1: Computeren danne et udmærket grundlag.

Arkitektur

I forbindelse med arkitektur kommer vi ind på peer-to-peer arkitektur, som anvendes ved deling af musik som filer over et netværk. Desuden er der en kort gennemgang af en streaming arkitektur, der anvendes af mange online musiktjenester.

Der lægges op til gruppearbejde og oplæg fra eleverne i grupper, så de får mulighed for at tale om de forskellige teknologier og give deres egen udlægning af materialet.

Det vil være en fordel at gennemgå grundlæggende former for arkitektur inden der tages hul på dette afsnit. Fx. kunne hele eller dele af Martin Damhus: Grundbog i datalogi[1], Kapitel 4: Internettet i brugerperspektiv og Kapitel 5: Netværk - Lagdelt kommunikation danne en udmærket basisviden omkring dette område.

Forretningsmodeller

I dette afsnit gennemgår vi eksempler på flere typer af forretningsmodeller og lægge op til en diskussion af, hvordan virksomhederne tjener penge på musiktjenesterne, samt hvilke fordele de ellers kan have af at kunne tilbyde musik til deres kunder/brugere.

Screen capture - Eksamenspørgsmål

Skal der laves et eksamensspørgsmål i en musik-deling tjeneste, så kan eksaminator lave en video, hvor eksaminator anvender en musik-deling tjeneste. Denne video kan laved ved hjælp af et program der hedder CamStudio og følgende trin-for-trin guide kan følges:
http://rtgkom.dk/wiki/CamStudio

Referencer
1. Martin Damhus: Grundbog i datalogi; Systime, 2008
2. Martin Damhus: Ekstramateriale til Grundbog i datalogi; systime.dk, 2008
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License