Nyheder
programmering.jpg

Raspberry PI & Astro PI for nybegynderer og fortsætterer med lidt CanSat intro

Mest Raspberry PI – (men også lidt Arduino)
*dataopsamling, programmering & simple elektriske kredsløb.
*Astro PI & CanSat, forløb og materialer. ’Use, modify and create’, ’Trinvise forbedringer’ & ’Computational thinking’. *Informatiklærerforeningen, DIKU, Esero & ESA arrangerer.
Til meld dig her: http://iftek.dk/kurser:7

Det er målet at introducere forløb, der kan bruges til at opfylde de relevante faglige mål i fagene Informatik og Fysik på C- og B niveau.

På kurset vil det blive præciseret hvilke faglige mål, der er relavante.

Det vil vi gøre ved at anvende Raspberry PI i konkurrencen, kaldet ’mission spacelab’:

Det europæiske rumagentur, ESA, holder hvert år konkurrence hvor elever kan lave eksperimenter på den internationale rumatation, ISS. Eksperimenterne kører på microcomputeren, Raspberry Pi, med sensore på kaldet en Astro Pi. Her kan elevene tage billeder af Jorden, måle luftfugtigheden i rumstationen og meget andet. Kursusdagen giver indblik i arbejdsprocessen fra tidligere deltagere og en indføring i de tekniske aspekter. Det giver en basis for selv at køre et Astro Pi forløb på din skole. Der kræves ingen forudgående programmeringserfaring.

For at holde perspektiv vil der komme en meget kort Arduino demonstration med henblik på CanSat.


billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it fagene maj 2019

Læs bl.a. om nye vejledninger, efteruddannelse, erhvervsinformatik.
http://iftek.dk/nyhedsbrev-fra-fagkonsulenten


billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it fagene december 2018

Læs om lokale studieretninger med it-fag på B-niveau, om FIP (husk nu tilmelding) og informatik på Danmarks Læringsfestival.
http://iftek.dk/nyhedsbrev-fra-fagkonsulenten


undervisning.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it-fagene - september 2018

Datoer for de næste FIP-kurser, efteruddannelsesaktiviteter, ny læreplan til eux, faglige mindstekrav m.m.

https://www.emu.dk/nyhed/nyt-fra-fagkonsulenten-i-it-fagene-september-2018


digitalisering.jpg

Generalforsamling og kursus i It-sikkerhed

Præsentation af korte forløb med tilhørende øvelser målrettet it-sikkerhed udarbejdet for midler fra puljen til udvikling af efteruddannelsesmateriale. Forløbene kommer omkring: Sikkerhed i design; It-politik; Blockchain samt Facebook og machinelearning med Perceptron-algoritmen. Kurset afholdes fredag d. 30/11 2018 på Nyborg Gymnasium.

Tilmelding på http://iftek.dk/kurser:6


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License