Nyheder
undervisning.jpg

Kursus & generalforsamling 29/11

Den 29/11 fra kl. 10-16 afholdes kursus på RUC, hvor de vil introducere Processing, fortælle om deres brug af det i undervisningen af kommunikationsstuderende og vise elevprodukter.

Efter kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 16-17 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:9. Kommer du kun til generalforsamling så skriv til kd.uti|nestdneb#kd.uti|nestdneb eller skriv/ring på 60742434.

Tilmelding og foreløbigt program: http://iftek.dk/kurser:1


foredrag.jpg

Konference om it-fag i gymnasiet

"Workshop in Primary and Secondary Computing Education" (WIPSCE 2013) finder i år sted d. 11-13. november i Aarhus - og tirsdagen er der samlet en række oplæg af særlig interesse for gymnasielærere.

Konferencen handler om undervisning i it-fag i gymnasiet, og det er en enestående chance for dels at høre om den nyeste forskning på området, dels at netværke med praktikere og forskere fra hele verden.

Temaet for konferencen i år er "Pedagogical Content Knowledge" (PCK), dvs. de specifikke didaktiske overvejelser, der er specielt rettet mod fagets indhold. Dette er særdeles relevant ikke bare i den daglige undervisning, i udviklingen af læringsforløb og tilhørende materialer, men også i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse af undervisere til it-fagene.

Vi håber, at du har mulighed for at deltage i hele konferencen, men hvis du kun har mulighed for at deltage en enkelt dag, så har vi samlet en håndfuld indlæg med speciel relevans for gymnasielærere om tirsdagen. Bl.a. vil der være mulighed for at høre Paul Curzon, University of London, tale om Computer Science For Fun projektet – specielt, hvordan de har designet læringsaktiviteter med fokus på "Computational Thinking"-idéer. Endvidere vil der være indlæg om introducerende programmering, brug af spil i undervisningen, undervisning i test, brug af didaktiske principper, erfaringer med indføring af et nyt it-fag i gymnasiet i New Zealand og meget andet.

Programmet er stadig under udarbejdelse, men vil være tilgængeligt snarest på WIPSCE 2013 .
Tilmelding finder sted her: Tilmelding (bemærk early-bird rabat samt muligheden for kun at deltage tirsdag)
Vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage, og vi glæder os til at se jer i Aarhus!

Michael E. Caspersen & Palle Nowack,
Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet


spil.jpg

Svar på 7 spørgsmål og kom til USA!

Spørgeskemaundersøgelse vedr. brug af forløb i undervisningen.

Kære it-lærere,

Vi er pt. ved at undersøge brugen af læringsforløbene fra iftek.dk - nærmere bestemt, hvordan I mener, at de matcher med fagets læringsmål (på både B og C niveau).

I kan hjælpe os ved at besvare ganske få spørgsmål for hvert forløb fra iftek.dk, som I har erfaring med. Det tager vel et par minutter pr. forløb.

Det foregår således:
1. Benyt følgende link: http://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=ZWUVFWQ99K3N
2. Her skal du indtaste din mail-adresse,
3. Du modtager herefter et link til selve undersøgelsen i din mailbox (med en unik nøgle)
4. Udfyld de 7 multiple-choice spørgsmål til forløbet
5. Tilføj evt. kommentarer i kommentar-feltet på sidste side.
6. Slut.

Hvis du vil bidrage med svar vedr. flere forløb (og det vil du sikkert - se nedenfor!), så start forfra fra trin 1. Du kan snildt indtaste samme mail-adresse, men du SKAL rekvirere en ny nøgle for hvert forløb. Dvs. du kan IKKE bare starte fra trin 3, for så havner du ved det samme forløb, som du besvarede sidst.

Og hvorfor er undersøgelsen så ikke anonym? Fordi man kan vinde noget, selvfølgelig! Præmien afhænger af antal modtagne besvarelser i hele undersøgelsen:

Minimum 40 besvarelser: Deltagelse i SIGCSE 2014 i Atlanta, USA til marts (inkl. transport og ophold): http://sigcse2014.sigcse.org
Minimum 25 besvarelser: En iPad
Minimum 10 besvarelser: Deltagelse i WIPSCE 2013 her i Aarhus til November (inkl. transport og ophold): http://www.wipsce.org

Vi trækker lod blandt alle besvarelser. Dvs. jo flere forløb, man har svaret i forhold til, jo større er vinderchancen. Der udloddes kun én præmie.

Vi skal bruge jeres svar senest TORSDAG 13. juni kl. 12.00.

Venlig hilsen,
Palle Nowack | Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet


programmering.jpg

Vinder af årets Elevprodukt

På 1. pladsen kom Alexander & Frederik fra Brøndby Gymnasium med deres gennemførte kampagnespil til Greenpeace. 2. pladsen gik til den innovative Arduino Plant Guardian af Magnus & Andreas fra Roskilde Tekniske Gymnasium, mens den effektive udførsel af Bomberman gav en 3. plads til Helene, Mathias og Tobias fra Aalborg Katedralskole.

Se produkter og begrundelse på http://iftek.dk/aarets-elevprodukt-12-13


undervisning.jpg

IT-fagenes metoder

Som bekendt indgår metode som begreb i en række sammenhænge på de fire ungdomsgymnasiale uddannelser. Her er en oversigt:
STX: AT, SRP
HF: SSO
HTX: SO, SRP
HHX: SO, SRP

Under fanebladet "Grundstof" ligger det første forsøg på at beskrive it-fagenes metoder.
Vi vil meget gerne have respons og diskussion af indholdet.
Dette kan ske flere steder. Enten her i debatforummet på iftek.dk, på Facebook i gruppen "IT-lærer" eller pr. mail til Palle: kd.ua.esc|kcawon#kd.ua.esc|kcawon


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License