Nyheder
foredrag.jpg

Efteruddannelsesforløb for lærere der skal undervise i informatik

Information om efteruddannelsesforløb rettet mod lærere, som skal undervise i faget informatik på de gymnasiale uddannelser fra august 2017.

I Undervisningsministeriets tidligere udmelding om efteruddannelsespuljen og særlig efteruddannelsesindsats i forbindelse med gymnasiereformimplementeringen, annonceredes at ministeriet sammen med relevante videns institutioner vil udvikle et særligt efteruddannelsesforløb rettet mod lærere, som skal undervise i informatik fra august 2017. Skolerne skal reservere midler fra efteruddannelsespuljen til at dække deltagerbetaling i forbindelse med opkvalificeringen.

Fagpakken, der her er udviklet, giver ikke i sig selv undervisningskompetence i Informatik, men den hjælper lærerne godt i gang og giver samtidigt grundlag for fortsat efter- og videreuddannelse mod en samlet sidefagskompetence i Informatik (90-120 ECTS).

Fagpakken udbydes i samarbejde mellem UVM, IT-U og It-vest - samarbejdende universiteter.


undervisning.jpg

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten!

http://www.emu.dk/nyhed/nyhedsbrev-fra-fagkonsulenten-i-it-fagene-marts-2017


billeder.jpg

[http://* CS Challenge Så er der kommet nye CS Challenges]

Se de 6 nye CS Challenges fra 2016 klar.
Der er opgaveformuleringer, koder og løsninger til dem alle.

Her er de i oversigt: CS Challenge


foredrag.jpg

Kursus og Generalforsamling 24/11 2016

Torsdag d. 24/11 fra kl. 10-14.45 afholdes kursus på Ørestad Gymnasium i København under overskriften "Informatik efter reformen".

Under kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 12.30-13.00 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:13. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.iibuj|nestdneb_bocaj#kd.iibuj|nestdneb_bocaj og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

Tilmelding : http://iftek.dk/kurser:4

Formål
Vidensdeling om forløb og tiltag i forbindelse med reformen og det ny fag informatik. Kurset tager afsæt i den kendte forsøgslæreplan og at informatik på HHX bliver obligatorisk fag på c-niveau og på STX kommer til at indgå på linje med de øvrige teknisk/naturvidenskabelige fag. På kurset vælger man sig ind på to workshops, hvor der vil være et oplæg og efterfølgende mulighed for at sparre om forløb, redskaber og didaktiske tiltag.

Kurset afholdes på Ørestad Gymnasium d. 24/11-2016 fra 10.00-14.45.

OBS! Samme dag og samme sted afholder Undervisningsministeriet dialogmøde om it-fagene fra kl. 15-17. Der er seperat tilmelding på http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser.aspx

Program
10.00-11.30 workshop - runde 1
11.30-13.00 mad, netværk og generalforsamling (12.30-13.00)
13.00-14.30 workshop - runde 2
14.30-14.45 opsamling

Workshops
Foreløbige emner: Informatik C på HHX - Webshop; Innovation; It i alting med Scratch…

Oplæg om tema/værktøj
Hands-on i arbejdsgrupper
Opsamling af idéer til iftek.dk
Praktisk

Målgruppe: Undervisere i it-fag på de gymnasiale uddannelser
Tid: Torsdag d. 24/11 2016 fra kl.10.00-14.45
Sted: Ørestad Gymnasium, Mediebyen
Ørestads Boulevard 102d
Pris: 500 kr
Tilmeldingsfrist d. 07/11 2016


billeder.jpg

Konference - IT fagene i de gymnasiale uddannelser

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indbyder hermed undervisere i it fag i de
gymnasiale uddannelser, samt øvrige interesserede til konference onsdag den 20. april 2016 på Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle).

Program
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe/the/brød

10.00 – 10.15 Velkomst v Morten Weiss-Pedersen, direktør Campus Vejle og orientering om dagens program v. fagkonsulent Henning Agesen.

10.15 – 11.00 Coding Pirates v Martin Exner.
Coding Pirates var i 2015 en af Danmarks hurtigst voksende foreninger. Med det erklærede mål at udbrede it-kreative kundskaber og interesse til børn i alderen 7-17 år, har børn tilmeldt sig en af landets 26 klubber, for at "gå til Coding Pirates" to timer om ugen, på samme måde som andre går til ridning og skak. Præsentation af idéer, metoder og teknologier, der bliver arbejdet ud fra i workshops rundt om i foreningens klubber.

11.00 – 11:30 Center for Computational Thinking v Lektor Michael E. Caspersen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet .
Formålet med det nyoprettede center er at styrke og udbrede informatikfaglige og -fagdidaktiske kompetencer i Danmark, således at der er tilstrækkelige og robuste ressourcer til at løse de forestående opgaver med undervisning i it-faglighed som informatik og programmering i ungdomsuddannelserne og − ikke mindst − at arbejde for at informatikfaglighed fremadrettet får en central plads i det obligatoriske indhold af ungdomsuddannelserne i Danmark.

11:30- 11:45 Inspirationsdag: Robotter i informatik. v lektor Ole Caprani, Aarhus Universitet.
Orientering om inspirationsdag den 11. maj 2016 kl 11-16 på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet. Herunder også robotkonkurrencen WRO, World Robot Olympiad

12.00 – 12:45 Frokost

13:00 – 15:15 Workshops (2 runder a 60 min )
Man kan kun deltage i 2 af de fire workshops - husk at prioritere alle 4 mulige ved tilmeldingen. Kaffe/the/vand/kage/frugt serveres i forbindelse hermed.
Formålet med workshops er såvel den vigtige networking med fagkolleger som inspiration og ideer til egen undervisningspraksis. Materialer fra alle 4 workshops, samt formiddagens præsentationer bliver tilgængeligt efterfølgende på EMU og på Iftek.dk.

Workshop 1: Responsive webdesign og HTML5 v lektor Anders Lindskjold , Campus Vejle.
Praktisk workshop hvor de væsentligste tilføjelser i HTML5 og CSS3 præsenteres. Der vises eksempler og der arbejdes med hands-on. Desuden arbejdes der med forskellen på statiske, responsive og adaptive HTML sider. Der udleveres skabeloner og eksempler der kan arbejdes videre med i egen undervisning.

Workshop 2: Machine learning, datamining og big data, v Benjamin Rotendahl, Coding Pirates.
Machine Learning er når en computer selv lærer at løse et problem, den kan endda løse visse problemer bedre end mennesker. Teknologien er blevet aktuel, efter at størrelsen på databaser i stadigt stigende omfang begrænser mulighederne for komplette statistiske analyser.
Denne workshop starter med et oplæg om Machine Learning med fokus på Perceptron algoritmen. Herefter vil der være øvelser hvor deltagerne selv skal implementere algoritmen i pyton og se hvor god den er til at bestemme hvilken type kræftsvulst en patient har.
Workshoppen kræver en computer med internetadgang, og kendskab til programmering.

Workshop 3: Mobil-app til iOS / IPhones. v lektor Werner Burgwald, Haderslev Handelsskole.
I workshoppen præsenteres et forløb om udvikling af mobil-app’s med Xcode og Swift til informationsteknologi C-niveau. Workshoppen vil indeholde pædagogiske og didaktiske overvejelser samt praktiske øvelser med Swift programmering og algoritmer i Xcodes Playground.
Deltagere forventes at medbringe Mac med seneste version af Xcode installeret.

Workshop 4: Indendørs GPS med Beacons v Jørgen Staunstrup, tidl. Prorektor ITU.
Beacons er små billige Bluetooth radiofyr, der kan monteres overalt og gør det muligt at lave indendørs tjenester (Apps), der svarer til de GPS-tjenester vi bruger udendørs.
Vi vil i workshoppen lave nogle små eksperimenter med Beacons og mobiltelefoner f.eks. en lille tjeneste som guider dig frem til ugens tilbud i en butik.
Beacons fungerer både med Android og iOS. Apple bruger navnet iBeacons, men det er samme teknologi.

13:00 – 14:00 Workshop 1

14:15 – 15:15 Workshop 2

15:30 – 16.00 Perspektiver for it-fagene i de gymnasiale uddannelser v fagkonsulent Henning Agesen.

Onsdag den 20. april 2016

Deltagelse i konferencen koster 250 kr. pr. deltager.

Tilmelding med prioriteret valg af workshops senest fredag d 1. april på LMFK sekretariatets hjemmeside www.lmfk.dk (vælg kurser eksterne/UVM konferencer).

Sted: Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle), Boulevarden 48, 7100 Vejle, Danmark.

Med venlig hilsen
Henning Agesen
Styrelsen for Undervisning og kvalitet
kd.mvu|nesega.gninneH#kd.mvu|nesega.gninneH
4132 4684


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License