Nyheder
billeder.jpg

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten i it-fagene oktober 2015

Nyt om bl.a. faggruppeudvikling i praksis; permanentgørelsen af forsøgsfaget og læreplansarbejdet; Informationsteknologi B på EUX og konference d. 20. april 2016.


robot.jpg

Kursus og Generalforsamling 07/12 2015

Mandag d. 07/12 fra kl. 10-16 afholdes kursus hos Science Talenter i Sorø under overskriften "Robotter".

Efter kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 16-17 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:12. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.uti|nestdneb#kd.uti|nestdneb og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

Tilmelding : http://iftek.dk/kurser:3

Formål
Kursets tema er undervisningsrobotter. På kurset vil der blive præsenteret en
række forskellige undervisningsrobotter, der vil også være mulighed for at afprøve
og arbejde med de forskellige robotter i workshops, og der vil der være
vidensdeling om undervisningsforløb med robotter.

Desuden byder kurset på en præsentation af Sciencetalenter, der står for den
nationale talentpleje i de naturvidenskabelige fag, med en tilhørende rundvisning på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter.

Efter kurset afholdes den årlige generalforsamling for it-lærerforeningen.

Program
Kl. 10.00: Opstart med kaffe og boller
Kl. 10.15: Velkomst
Kl. 10.25: Kort rundvisning på Sciencetalenter
Kl. 10.45: Oplæg om brug af robotteknologi i undervisningen
Kl. 11.15: Workshop om robotteknologier
Kl. 12.00: Frokost i Skjalm Hvide
Kl. 13.00: Workshop om robotteknologier - fortsat
Kl. 14.30: Pause med kaffe og kage, segways og vidensdeling
Kl. 15.00: Orientering fra fagkonsulenten
Kl. 15.30: Opsamling og afrunding
Kl. 16.00: Tak for i dag –Generalforsamling begynder.

Workshoppen er bygget op så det er muligt at prøve kræfter med en lang række
robotteknologier efter eget valg.

Som udgangspunkt bliver det én stor ”flydende” workshop, hvor alle har mulighed for at afprøve alle teknologierne. Der vil være ressourcepersoner til rådighed til de forskellige teknologier, som kan hjælpe med
fagligt indspark og teknisk problemløsning undervejs.

Der vil være mulighed for at arbejde med følgende teknologier:
NAO, Linkbot, VEX EDR og IQ, Sphero, EZ-robots, Sphero, BB-8, Dash and dot,
Lego Mindstorms, Hummingbird Duo, arduino, 3D teknologi (printer og scanner)
m.fl.

Kom og få udvidet din horisont inden for robotteknologi i undervisningen!


programmering.jpg

Forsøgsfag permanentgøres

Godt nyt fra fagkonsulenten om om fremtidig permanentgørelse af forsøgsfaget informationsteknologi under navnet Informatik og oprettelse af Programmering på B-niveau.


billeder.jpg

Kursus & generalforsamling 01/12

Mandag d. 01/12 fra kl. 10-16 afholdes kursus under overskriften "Innovation i sundheds-it".

Efter kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 16-17 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:11. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.uti|nestdneb#kd.uti|nestdneb og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

Tilmelding og program: http://iftek.dk/kurser:2


foredrag.jpg

Konference om Informationsteknologiforsøget 29/04 2014

Undervisningsministeriet afholder konference d. 29 april 2014 på Campus Vejle: Erfaringsopsamling om informationsteknologi-forsøgets 3 år.

Obs! Tilmeldingsfrist forlænget til 11 april!

På gensyn i Vejle den 29 april

Henning Agesen
Tilmelding på www.lmfk.dk (vælg kurser eksterne/UVM konferencer)

Undervisningsministeriet indbyder hermed til konference.

Erfaringsopsamling om Informationsteknologi-forsøgets 3 år: 2013 – 2014

  • Tirsdag den 29 .april 2013
  • Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle),
  • Boulevarden 48, 7100 Vejle, Danmark, +45 72 16 26 16

Program

foreløbigt, justeringer kan forekomme

09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 – 10.30 Velkomst
Velkomst ved Morten Weiss-Pedersen, direktør

Generel orientering om forsøget, status, evaluering, v. fagkonsulent Henning Agesen

10.30 – 11.30 Informationsteknologi-faget
Michael Caspersen, centerleder, Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet

Status på forsøget og et bud på fremtidsperspektiverne for ”faget” i et nationalt og internationalt perspektiv.

11.45 – 12.45 Cs4fn and computational thinking
Paul Curzon; Professor of Computer Science in the School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary, University of London

Computational thinking is a fundamental skill set that students supposedly learn by studying Information Technology. We will demonstrate how computational thinking ideas can be introduced in an integrated way using ‘Computer Science for Fun’ activities, games and magic tricks, getting students out of their seats and away from their computers.

12.45 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.30 Workshops ( 2 runder a 60 min )

1. Spiludviklings-forløb til B- niveauet med Gamemaker/GML samt GML i fagligt samspil (SRO)
Karl Mallasé , Espergærde Gymnasium og HF

Overvejelser bag et spil - inklusiv spilgenre, spillertyper og gameplayet. Fokus på spilproduktion, fra idé til virkelighed. Implementering i udviklingsmiljøet GameMaker/GameMaker Language 2. Eksempler på stepwise improvement. Variabler og gængse programmeringsstrukturer i GameMaker Language2.

2. Html5 og Css3
Jonathan M. Hethey , Erhvervsakademiet Lillebælt
Video, animationer og lyd uden adobe flash er en standard allerede nu. Lær mere om hvorfor HTML5 har mange nye semantiske elementer, CSS3 media queries er et must have for hver webside og JavaScript er et af de mest vigtige sprog i verdenen lige nu.

3. Innovation som fagligt mål i faget. Elisabeth Husum, Egaa Gymnasium ; Lars Gaub, Aalborg Katedralskole.

Hvordan tilrettelægger man undervisningen så eleverne kan genkende et innovativt it-system og vurdere det? Hvordan tilrettelægger man undervisningen så eleverne selv arbejder innovativt?

4. "Out of the box" … gennemgang af et 6-modulers C-forløb med App-inventor . Ken Mathiassen, Sønderborg Statsskole

I denne workshop gennemgås et forløb hvor eleverne programmerer deres Android SmartPhone, så den kan styre et overvågningskamera.

15.30 – 16.00 Opsamling og afrunding v fagkonsulent Henning Agesen

Tilmelding

Deltagelse i konferencen koster 250 kr. pr. deltager.

Tilmelding med prioriteret valg af de 4 præsenterede workshops (man kan deltage i 2 workshops) … senest den 11. april 2013 på LMFK sekretariatets hjemmeside www.lmfk.dk (vælg kurser eksterne/UVM konferencer).

Med venlig hilsen

Henning Agesen

UVM Kontoret for gymnasiale uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K.
kd.mvu|nesega.gninneH#kd.mvu|nesega.gninneH
4132 4684


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License