Nyheder
billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it fagene september 2019

Læs om bl.a om masteruddannelse i informatik, om kursus i informatikkens videnskabsteori og om det fagdidaktiske projekt i den nye studieordning for teorietisk pædagogikum.


programmering.jpg

Astro PI forslag senest 25/10

Fase 1 er i fuld gang: Lav et par øvelser i python. Find så på gode ideer til programmering af den raspberry pi, der sidder oppe på rumstationen ISS. Den kan tage billeder af jorden og lave målinger med en række sensorer.

Mission Space Lab

'Mission Space Lab' giver gymnasieelever og andre unge mennesker mulighed for at udføre videnskabelige eksperimenter på ISS.

Udfordringen består i at designe og programmere et eksperiment til at kunne køre på en astro pi computer.

Gode forslag til eksperimenter udvælges til fase 2 og man modtager en astro pi computer til at afprøve det på.

Ved næste deadline den 14/2 udvælges den bedste kode, der så får lov at køre på rumstationen i 3 timer, svarende til to gange rundt om jorden.

Dit hold modtager så data'ene og holdet laver en rapport over resultaterne. De ti hold der skriver de bedste rapporter vinder 'mission space lab'. Se nærmere beskrivelse på astro-pi.org/missions/space-lab/


programmering.jpg

Raspberry PI & Astro PI for nybegynderer og fortsætterer med lidt CanSat intro

Mest Raspberry PI – (men også lidt Arduino)
*dataopsamling, programmering & simple elektriske kredsløb.
*Astro PI & CanSat, forløb og materialer. ’Use, modify and create’, ’Trinvise forbedringer’ & ’Computational thinking’. *Informatiklærerforeningen, DIKU, Esero & ESA arrangerer.
Til meld dig her: http://iftek.dk/kurser:7

Det er målet at introducere forløb, der kan bruges til at opfylde de relevante faglige mål i fagene Informatik og Fysik på C- og B niveau.

På kurset vil det blive præciseret hvilke faglige mål, der er relavante.

Det vil vi gøre ved at anvende Raspberry PI i konkurrencen, kaldet ’mission spacelab’:

Det europæiske rumagentur, ESA, holder hvert år konkurrence hvor elever kan lave eksperimenter på den internationale rumatation, ISS. Eksperimenterne kører på microcomputeren, Raspberry Pi, med sensore på kaldet en Astro Pi. Her kan elevene tage billeder af Jorden, måle luftfugtigheden i rumstationen og meget andet. Kursusdagen giver indblik i arbejdsprocessen fra tidligere deltagere og en indføring i de tekniske aspekter. Det giver en basis for selv at køre et Astro Pi forløb på din skole. Der kræves ingen forudgående programmeringserfaring.

For at holde perspektiv vil der komme en meget kort Arduino demonstration med henblik på CanSat.


billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it fagene maj 2019

Læs bl.a. om nye vejledninger, efteruddannelse, erhvervsinformatik.
http://iftek.dk/nyhedsbrev-fra-fagkonsulenten


billeder.jpg

Nyt fra fagkonsulenten i it fagene december 2018

Læs om lokale studieretninger med it-fag på B-niveau, om FIP (husk nu tilmelding) og informatik på Danmarks Læringsfestival.
http://iftek.dk/nyhedsbrev-fra-fagkonsulenten


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License