Nyheder
programmering.jpg

Forsøgsfag permanentgøres

Godt nyt fra fagkonsulenten om om fremtidig permanentgørelse af forsøgsfaget informationsteknologi under navnet Informatik og oprettelse af Programmering på B-niveau.


billeder.jpg

Kursus & generalforsamling 01/12

Mandag d. 01/12 fra kl. 10-16 afholdes kursus under overskriften "Innovation i sundheds-it".

Efter kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 16-17 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:11. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.uti|nestdneb#kd.uti|nestdneb og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

Tilmelding og program: http://iftek.dk/kurser:2


foredrag.jpg

Konference om Informationsteknologiforsøget 29/04 2014

Undervisningsministeriet afholder konference d. 29 april 2014 på Campus Vejle: Erfaringsopsamling om informationsteknologi-forsøgets 3 år.

Obs! Tilmeldingsfrist forlænget til 11 april!

På gensyn i Vejle den 29 april

Henning Agesen
Tilmelding på www.lmfk.dk (vælg kurser eksterne/UVM konferencer)

Undervisningsministeriet indbyder hermed til konference.

Erfaringsopsamling om Informationsteknologi-forsøgets 3 år: 2013 – 2014

  • Tirsdag den 29 .april 2013
  • Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle),
  • Boulevarden 48, 7100 Vejle, Danmark, +45 72 16 26 16

Program

foreløbigt, justeringer kan forekomme

09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 – 10.30 Velkomst
Velkomst ved Morten Weiss-Pedersen, direktør

Generel orientering om forsøget, status, evaluering, v. fagkonsulent Henning Agesen

10.30 – 11.30 Informationsteknologi-faget
Michael Caspersen, centerleder, Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet

Status på forsøget og et bud på fremtidsperspektiverne for ”faget” i et nationalt og internationalt perspektiv.

11.45 – 12.45 Cs4fn and computational thinking
Paul Curzon; Professor of Computer Science in the School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary, University of London

Computational thinking is a fundamental skill set that students supposedly learn by studying Information Technology. We will demonstrate how computational thinking ideas can be introduced in an integrated way using ‘Computer Science for Fun’ activities, games and magic tricks, getting students out of their seats and away from their computers.

12.45 – 13.30 Frokost

13.30 – 15.30 Workshops ( 2 runder a 60 min )

1. Spiludviklings-forløb til B- niveauet med Gamemaker/GML samt GML i fagligt samspil (SRO)
Karl Mallasé , Espergærde Gymnasium og HF

Overvejelser bag et spil - inklusiv spilgenre, spillertyper og gameplayet. Fokus på spilproduktion, fra idé til virkelighed. Implementering i udviklingsmiljøet GameMaker/GameMaker Language 2. Eksempler på stepwise improvement. Variabler og gængse programmeringsstrukturer i GameMaker Language2.

2. Html5 og Css3
Jonathan M. Hethey , Erhvervsakademiet Lillebælt
Video, animationer og lyd uden adobe flash er en standard allerede nu. Lær mere om hvorfor HTML5 har mange nye semantiske elementer, CSS3 media queries er et must have for hver webside og JavaScript er et af de mest vigtige sprog i verdenen lige nu.

3. Innovation som fagligt mål i faget. Elisabeth Husum, Egaa Gymnasium ; Lars Gaub, Aalborg Katedralskole.

Hvordan tilrettelægger man undervisningen så eleverne kan genkende et innovativt it-system og vurdere det? Hvordan tilrettelægger man undervisningen så eleverne selv arbejder innovativt?

4. "Out of the box" … gennemgang af et 6-modulers C-forløb med App-inventor . Ken Mathiassen, Sønderborg Statsskole

I denne workshop gennemgås et forløb hvor eleverne programmerer deres Android SmartPhone, så den kan styre et overvågningskamera.

15.30 – 16.00 Opsamling og afrunding v fagkonsulent Henning Agesen

Tilmelding

Deltagelse i konferencen koster 250 kr. pr. deltager.

Tilmelding med prioriteret valg af de 4 præsenterede workshops (man kan deltage i 2 workshops) … senest den 11. april 2013 på LMFK sekretariatets hjemmeside www.lmfk.dk (vælg kurser eksterne/UVM konferencer).

Med venlig hilsen

Henning Agesen

UVM Kontoret for gymnasiale uddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K.
kd.mvu|nesega.gninneH#kd.mvu|nesega.gninneH
4132 4684


undervisning.jpg

Kursus & generalforsamling 29/11

Den 29/11 fra kl. 10-16 afholdes kursus på RUC, hvor de vil introducere Processing, fortælle om deres brug af det i undervisningen af kommunikationsstuderende og vise elevprodukter.

Efter kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 16-17 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:9. Kommer du kun til generalforsamling så skriv til kd.uti|nestdneb#kd.uti|nestdneb eller skriv/ring på 60742434.

Tilmelding og foreløbigt program: http://iftek.dk/kurser:1


foredrag.jpg

Konference om it-fag i gymnasiet

"Workshop in Primary and Secondary Computing Education" (WIPSCE 2013) finder i år sted d. 11-13. november i Aarhus - og tirsdagen er der samlet en række oplæg af særlig interesse for gymnasielærere.

Konferencen handler om undervisning i it-fag i gymnasiet, og det er en enestående chance for dels at høre om den nyeste forskning på området, dels at netværke med praktikere og forskere fra hele verden.

Temaet for konferencen i år er "Pedagogical Content Knowledge" (PCK), dvs. de specifikke didaktiske overvejelser, der er specielt rettet mod fagets indhold. Dette er særdeles relevant ikke bare i den daglige undervisning, i udviklingen af læringsforløb og tilhørende materialer, men også i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse af undervisere til it-fagene.

Vi håber, at du har mulighed for at deltage i hele konferencen, men hvis du kun har mulighed for at deltage en enkelt dag, så har vi samlet en håndfuld indlæg med speciel relevans for gymnasielærere om tirsdagen. Bl.a. vil der være mulighed for at høre Paul Curzon, University of London, tale om Computer Science For Fun projektet – specielt, hvordan de har designet læringsaktiviteter med fokus på "Computational Thinking"-idéer. Endvidere vil der være indlæg om introducerende programmering, brug af spil i undervisningen, undervisning i test, brug af didaktiske principper, erfaringer med indføring af et nyt it-fag i gymnasiet i New Zealand og meget andet.

Programmet er stadig under udarbejdelse, men vil være tilgængeligt snarest på WIPSCE 2013 .
Tilmelding finder sted her: Tilmelding (bemærk early-bird rabat samt muligheden for kun at deltage tirsdag)
Vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage, og vi glæder os til at se jer i Aarhus!

Michael E. Caspersen & Palle Nowack,
Center for Scienceuddannelse, Aarhus Universitet


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License