Nyheder
foredrag.jpg

Kursus og Generalforsamling 24/11 2016

Torsdag d. 24/11 fra kl. 10-14.45 afholdes kursus på Ørestad Gymnasium i København under overskriften "Informatik efter reformen".

Under kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 12.30-13.00 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:13. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.iibuj|nestdneb_bocaj#kd.iibuj|nestdneb_bocaj og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

Tilmelding : http://iftek.dk/kurser:4

Formål
Vidensdeling om forløb og tiltag i forbindelse med reformen og det ny fag informatik. Kurset tager afsæt i den kendte forsøgslæreplan og at informatik på HHX bliver obligatorisk fag på c-niveau og på STX kommer til at indgå på linje med de øvrige teknisk/naturvidenskabelige fag. På kurset vælger man sig ind på to workshops, hvor der vil være et oplæg og efterfølgende mulighed for at sparre om forløb, redskaber og didaktiske tiltag.

Kurset afholdes på Ørestad Gymnasium d. 24/11-2016 fra 10.00-14.45.

OBS! Samme dag og samme sted afholder Undervisningsministeriet dialogmøde om it-fagene fra kl. 15-17. Der er seperat tilmelding på http://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser.aspx

Program
10.00-11.30 workshop - runde 1
11.30-13.00 mad, netværk og generalforsamling (12.30-13.00)
13.00-14.30 workshop - runde 2
14.30-14.45 opsamling

Workshops
Foreløbige emner: Informatik C på HHX - Webshop; Innovation; It i alting med Scratch…

Oplæg om tema/værktøj
Hands-on i arbejdsgrupper
Opsamling af idéer til iftek.dk
Praktisk

Målgruppe: Undervisere i it-fag på de gymnasiale uddannelser
Tid: Torsdag d. 24/11 2016 fra kl.10.00-14.45
Sted: Ørestad Gymnasium, Mediebyen
Ørestads Boulevard 102d
Pris: 500 kr
Tilmeldingsfrist d. 07/11 2016


billeder.jpg

Konference - IT fagene i de gymnasiale uddannelser

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indbyder hermed undervisere i it fag i de
gymnasiale uddannelser, samt øvrige interesserede til konference onsdag den 20. april 2016 på Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle).

Program
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe/the/brød

10.00 – 10.15 Velkomst v Morten Weiss-Pedersen, direktør Campus Vejle og orientering om dagens program v. fagkonsulent Henning Agesen.

10.15 – 11.00 Coding Pirates v Martin Exner.
Coding Pirates var i 2015 en af Danmarks hurtigst voksende foreninger. Med det erklærede mål at udbrede it-kreative kundskaber og interesse til børn i alderen 7-17 år, har børn tilmeldt sig en af landets 26 klubber, for at "gå til Coding Pirates" to timer om ugen, på samme måde som andre går til ridning og skak. Præsentation af idéer, metoder og teknologier, der bliver arbejdet ud fra i workshops rundt om i foreningens klubber.

11.00 – 11:30 Center for Computational Thinking v Lektor Michael E. Caspersen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet .
Formålet med det nyoprettede center er at styrke og udbrede informatikfaglige og -fagdidaktiske kompetencer i Danmark, således at der er tilstrækkelige og robuste ressourcer til at løse de forestående opgaver med undervisning i it-faglighed som informatik og programmering i ungdomsuddannelserne og − ikke mindst − at arbejde for at informatikfaglighed fremadrettet får en central plads i det obligatoriske indhold af ungdomsuddannelserne i Danmark.

11:30- 11:45 Inspirationsdag: Robotter i informatik. v lektor Ole Caprani, Aarhus Universitet.
Orientering om inspirationsdag den 11. maj 2016 kl 11-16 på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet. Herunder også robotkonkurrencen WRO, World Robot Olympiad

12.00 – 12:45 Frokost

13:00 – 15:15 Workshops (2 runder a 60 min )
Man kan kun deltage i 2 af de fire workshops - husk at prioritere alle 4 mulige ved tilmeldingen. Kaffe/the/vand/kage/frugt serveres i forbindelse hermed.
Formålet med workshops er såvel den vigtige networking med fagkolleger som inspiration og ideer til egen undervisningspraksis. Materialer fra alle 4 workshops, samt formiddagens præsentationer bliver tilgængeligt efterfølgende på EMU og på Iftek.dk.

Workshop 1: Responsive webdesign og HTML5 v lektor Anders Lindskjold , Campus Vejle.
Praktisk workshop hvor de væsentligste tilføjelser i HTML5 og CSS3 præsenteres. Der vises eksempler og der arbejdes med hands-on. Desuden arbejdes der med forskellen på statiske, responsive og adaptive HTML sider. Der udleveres skabeloner og eksempler der kan arbejdes videre med i egen undervisning.

Workshop 2: Machine learning, datamining og big data, v Benjamin Rotendahl, Coding Pirates.
Machine Learning er når en computer selv lærer at løse et problem, den kan endda løse visse problemer bedre end mennesker. Teknologien er blevet aktuel, efter at størrelsen på databaser i stadigt stigende omfang begrænser mulighederne for komplette statistiske analyser.
Denne workshop starter med et oplæg om Machine Learning med fokus på Perceptron algoritmen. Herefter vil der være øvelser hvor deltagerne selv skal implementere algoritmen i pyton og se hvor god den er til at bestemme hvilken type kræftsvulst en patient har.
Workshoppen kræver en computer med internetadgang, og kendskab til programmering.

Workshop 3: Mobil-app til iOS / IPhones. v lektor Werner Burgwald, Haderslev Handelsskole.
I workshoppen præsenteres et forløb om udvikling af mobil-app’s med Xcode og Swift til informationsteknologi C-niveau. Workshoppen vil indeholde pædagogiske og didaktiske overvejelser samt praktiske øvelser med Swift programmering og algoritmer i Xcodes Playground.
Deltagere forventes at medbringe Mac med seneste version af Xcode installeret.

Workshop 4: Indendørs GPS med Beacons v Jørgen Staunstrup, tidl. Prorektor ITU.
Beacons er små billige Bluetooth radiofyr, der kan monteres overalt og gør det muligt at lave indendørs tjenester (Apps), der svarer til de GPS-tjenester vi bruger udendørs.
Vi vil i workshoppen lave nogle små eksperimenter med Beacons og mobiltelefoner f.eks. en lille tjeneste som guider dig frem til ugens tilbud i en butik.
Beacons fungerer både med Android og iOS. Apple bruger navnet iBeacons, men det er samme teknologi.

13:00 – 14:00 Workshop 1

14:15 – 15:15 Workshop 2

15:30 – 16.00 Perspektiver for it-fagene i de gymnasiale uddannelser v fagkonsulent Henning Agesen.

Onsdag den 20. april 2016

Deltagelse i konferencen koster 250 kr. pr. deltager.

Tilmelding med prioriteret valg af workshops senest fredag d 1. april på LMFK sekretariatets hjemmeside www.lmfk.dk (vælg kurser eksterne/UVM konferencer).

Sted: Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle), Boulevarden 48, 7100 Vejle, Danmark.

Med venlig hilsen
Henning Agesen
Styrelsen for Undervisning og kvalitet
kd.mvu|nesega.gninneH#kd.mvu|nesega.gninneH
4132 4684


programmering.jpg

Nyt materiale

Der er kommet nyt materiale CS Challenge under "Forløb". Det er meget fine programmeringsudfordringer udarbejdet til Aarhus Universitet af Michael Schwartzbach og Kristoffer Just Andersen. Læs mere under "Til underviseren".


billeder.jpg

Nyhedsbrev fra fagkonsulenten i it-fagene oktober 2015

Nyt om bl.a. faggruppeudvikling i praksis; permanentgørelsen af forsøgsfaget og læreplansarbejdet; Informationsteknologi B på EUX og konference d. 20. april 2016.


robot.jpg

Kursus og Generalforsamling 07/12 2015

Mandag d. 07/12 fra kl. 10-16 afholdes kursus hos Science Talenter i Sorø under overskriften "Robotter".

Efter kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 16-17 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:12. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.uti|nestdneb#kd.uti|nestdneb og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

Tilmelding : http://iftek.dk/kurser:3

Formål
Kursets tema er undervisningsrobotter. På kurset vil der blive præsenteret en
række forskellige undervisningsrobotter, der vil også være mulighed for at afprøve
og arbejde med de forskellige robotter i workshops, og der vil der være
vidensdeling om undervisningsforløb med robotter.

Desuden byder kurset på en præsentation af Sciencetalenter, der står for den
nationale talentpleje i de naturvidenskabelige fag, med en tilhørende rundvisning på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter.

Efter kurset afholdes den årlige generalforsamling for it-lærerforeningen.

Program
Kl. 10.00: Opstart med kaffe og boller
Kl. 10.15: Velkomst
Kl. 10.25: Kort rundvisning på Sciencetalenter
Kl. 10.45: Oplæg om brug af robotteknologi i undervisningen
Kl. 11.15: Workshop om robotteknologier
Kl. 12.00: Frokost i Skjalm Hvide
Kl. 13.00: Workshop om robotteknologier - fortsat
Kl. 14.30: Pause med kaffe og kage, segways og vidensdeling
Kl. 15.00: Orientering fra fagkonsulenten
Kl. 15.30: Opsamling og afrunding
Kl. 16.00: Tak for i dag –Generalforsamling begynder.

Workshoppen er bygget op så det er muligt at prøve kræfter med en lang række
robotteknologier efter eget valg.

Som udgangspunkt bliver det én stor ”flydende” workshop, hvor alle har mulighed for at afprøve alle teknologierne. Der vil være ressourcepersoner til rådighed til de forskellige teknologier, som kan hjælpe med
fagligt indspark og teknisk problemløsning undervejs.

Der vil være mulighed for at arbejde med følgende teknologier:
NAO, Linkbot, VEX EDR og IQ, Sphero, EZ-robots, Sphero, BB-8, Dash and dot,
Lego Mindstorms, Hummingbird Duo, arduino, 3D teknologi (printer og scanner)
m.fl.

Kom og få udvidet din horisont inden for robotteknologi i undervisningen!


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License