UVM-konferencer
billeder.jpg

Erfaringsopsamling i forhold til forsøgsfaget Informationsteknologi - oplæg og mulighed for erfaringsdeling.
24. april: KBH - Avedøre Gymnasium
26. april: Aarhus - Risskov Gymnasium

Program
Tilmelding

http://iftek.dk/nyheder:40

Kursus - BendtsenBendtsen - Rediger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License