Generalforsamling 2012
foredrag.jpg

Generalforsamling 2012 for IT-lærerforeningen afholdes onsdag d. 28/11 kl. 16-17 på Egå Gymnasium i forlængelse af kurset for undervisere i Informationsteknologi: http://www.it-vest.dk/it-i-gymnasiet. Der er pt. minimum én ubesat plads i bestyrelsen og hermed en opfordring til at opstille og deltage i at få gjort forsøgsfaget permanent, udviklet iftek.dk samt kurser for it-lærere på de gymnasiale uddannelser.

Pt. er der forslag om, at medlemmer tilbage fra datalærerforeningen selv skal oprette wikidot-bruger og indmelde sig på it-laerer.dk for forsat medlemskab. Yderligere forslag til dagsorden sendes til kd.mokeloks|nestdneb.ekkeolnets.bocaj#kd.mokeloks|nestdneb.ekkeolnets.bocaj.

Mvh Jacob Stenløkke Bendtsen
Formand for IT-lærerforeningen
Dagsorden for generalforsamling 28/11-2012 - 16-17

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af indkaldelse og dagsorden
3) Beretning fra bestyrelsen
4) Regnskab
5) Forslag om, at medlemmer fra datalærerforeningen selv skal oprette wikidot-bruger og indmelde sig på it-laerer.dk for forsat medlemskab.
6) Fastsættelse af kontingent
- bestyrelsen foreslår uændret 0 kr. i kontingent.
7) Øvrige indkomne forslag
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg:
Bestyrelsesmedlem: Peer Jespersen (Genopstiller ikke)
Bestyrelsesmedlem: Jakob Hermann
Bestyrelsesmedlem: Jacob Stenløkke Bendtsen
Bestyrelsesmedlem: Dan Steen Andersen
Suppleant: Bartlomiej Rohard Warszawski
Suppleant: Stine Nielsen
Suppleant: Max Petersen
9) Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor John Q Christensen
10 Evt.)

http://iftek.dk/nyheder:52

It-lærerforeningen - BendtsenBendtsen - Rediger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License