Konference om Forsøgsfaget
foredrag.jpg

Under titlen Danske unge på vej mod digital dannelse afholdes konference om Informationsteknologi d. 13/05 på Aarhus Universitet med deltagelse af Morten Østergaard, Christine Antorini, Gitte Møldrup, Morten Bangsgaard m.fl.

http://iftek.dk/nyheder:58

Arrangement - BendtsenBendtsen - Rediger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License