IT-fagenes metoder
undervisning.jpg

Som bekendt indgår metode som begreb i en række sammenhænge på de fire ungdomsgymnasiale uddannelser. Her er en oversigt:
STX: AT, SRP
HF: SSO
HTX: SO, SRP
HHX: SO, SRP

Under fanebladet "Grundstof" ligger det første forsøg på at beskrive it-fagenes metoder.
Vi vil meget gerne have respons og diskussion af indholdet.
Dette kan ske flere steder. Enten her i debatforummet på iftek.dk, på Facebook i gruppen "IT-lærer" eller pr. mail til Palle: kd.ua.esc|kcawon#kd.ua.esc|kcawon

http://iftek.dk/nyheder:60

Iftek.dk - Elisabeth HusumElisabeth Husum - Rediger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License