Kursus og Generalforsamling 07/12 2015
robot.jpg

Mandag d. 07/12 fra kl. 10-16 afholdes kursus hos Science Talenter i Sorø under overskriften "Robotter".

Efter kurset afholdes ordinær generalforsamling fra 16-17 - se dagsorden på http://www.it-laerer.dk/referater:12. Yderligere forslag til dagsorden sendes kd.uti|nestdneb#kd.uti|nestdneb og skriv til samme, hvis du kun kommer til generalforsamling.

Tilmelding : http://iftek.dk/kurser:3

Formål
Kursets tema er undervisningsrobotter. På kurset vil der blive præsenteret en
række forskellige undervisningsrobotter, der vil også være mulighed for at afprøve
og arbejde med de forskellige robotter i workshops, og der vil der være
vidensdeling om undervisningsforløb med robotter.

Desuden byder kurset på en præsentation af Sciencetalenter, der står for den
nationale talentpleje i de naturvidenskabelige fag, med en tilhørende rundvisning på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter.

Efter kurset afholdes den årlige generalforsamling for it-lærerforeningen.

Program
Kl. 10.00: Opstart med kaffe og boller
Kl. 10.15: Velkomst
Kl. 10.25: Kort rundvisning på Sciencetalenter
Kl. 10.45: Oplæg om brug af robotteknologi i undervisningen
Kl. 11.15: Workshop om robotteknologier
Kl. 12.00: Frokost i Skjalm Hvide
Kl. 13.00: Workshop om robotteknologier - fortsat
Kl. 14.30: Pause med kaffe og kage, segways og vidensdeling
Kl. 15.00: Orientering fra fagkonsulenten
Kl. 15.30: Opsamling og afrunding
Kl. 16.00: Tak for i dag –Generalforsamling begynder.

Workshoppen er bygget op så det er muligt at prøve kræfter med en lang række
robotteknologier efter eget valg.

Som udgangspunkt bliver det én stor ”flydende” workshop, hvor alle har mulighed for at afprøve alle teknologierne. Der vil være ressourcepersoner til rådighed til de forskellige teknologier, som kan hjælpe med
fagligt indspark og teknisk problemløsning undervejs.

Der vil være mulighed for at arbejde med følgende teknologier:
NAO, Linkbot, VEX EDR og IQ, Sphero, EZ-robots, Sphero, BB-8, Dash and dot,
Lego Mindstorms, Hummingbird Duo, arduino, 3D teknologi (printer og scanner)
m.fl.

Kom og få udvidet din horisont inden for robotteknologi i undervisningen!

http://iftek.dk/nyheder:68

Kursus - BendtsenBendtsen - Rediger

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License