Konference - IT fagene i de gymnasiale uddannelser
billeder.jpg

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling indbyder hermed undervisere i it fag i de
gymnasiale uddannelser, samt øvrige interesserede til konference onsdag den 20. april 2016 på Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle).

Program
09.30 – 10.00 Ankomst og kaffe/the/brød

10.00 – 10.15 Velkomst v Morten Weiss-Pedersen, direktør Campus Vejle og orientering om dagens program v. fagkonsulent Henning Agesen.

10.15 – 11.00 Coding Pirates v Martin Exner.
Coding Pirates var i 2015 en af Danmarks hurtigst voksende foreninger. Med det erklærede mål at udbrede it-kreative kundskaber og interesse til børn i alderen 7-17 år, har børn tilmeldt sig en af landets 26 klubber, for at "gå til Coding Pirates" to timer om ugen, på samme måde som andre går til ridning og skak. Præsentation af idéer, metoder og teknologier, der bliver arbejdet ud fra i workshops rundt om i foreningens klubber.

11.00 – 11:30 Center for Computational Thinking v Lektor Michael E. Caspersen, Institut for Datalogi, Aarhus Universitet .
Formålet med det nyoprettede center er at styrke og udbrede informatikfaglige og -fagdidaktiske kompetencer i Danmark, således at der er tilstrækkelige og robuste ressourcer til at løse de forestående opgaver med undervisning i it-faglighed som informatik og programmering i ungdomsuddannelserne og − ikke mindst − at arbejde for at informatikfaglighed fremadrettet får en central plads i det obligatoriske indhold af ungdomsuddannelserne i Danmark.

11:30- 11:45 Inspirationsdag: Robotter i informatik. v lektor Ole Caprani, Aarhus Universitet.
Orientering om inspirationsdag den 11. maj 2016 kl 11-16 på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet. Herunder også robotkonkurrencen WRO, World Robot Olympiad

12.00 – 12:45 Frokost

13:00 – 15:15 Workshops (2 runder a 60 min )
Man kan kun deltage i 2 af de fire workshops - husk at prioritere alle 4 mulige ved tilmeldingen. Kaffe/the/vand/kage/frugt serveres i forbindelse hermed.
Formålet med workshops er såvel den vigtige networking med fagkolleger som inspiration og ideer til egen undervisningspraksis. Materialer fra alle 4 workshops, samt formiddagens præsentationer bliver tilgængeligt efterfølgende på EMU og på Iftek.dk.

Workshop 1: Responsive webdesign og HTML5 v lektor Anders Lindskjold , Campus Vejle.
Praktisk workshop hvor de væsentligste tilføjelser i HTML5 og CSS3 præsenteres. Der vises eksempler og der arbejdes med hands-on. Desuden arbejdes der med forskellen på statiske, responsive og adaptive HTML sider. Der udleveres skabeloner og eksempler der kan arbejdes videre med i egen undervisning.

Workshop 2: Machine learning, datamining og big data, v Benjamin Rotendahl, Coding Pirates.
Machine Learning er når en computer selv lærer at løse et problem, den kan endda løse visse problemer bedre end mennesker. Teknologien er blevet aktuel, efter at størrelsen på databaser i stadigt stigende omfang begrænser mulighederne for komplette statistiske analyser.
Denne workshop starter med et oplæg om Machine Learning med fokus på Perceptron algoritmen. Herefter vil der være øvelser hvor deltagerne selv skal implementere algoritmen i pyton og se hvor god den er til at bestemme hvilken type kræftsvulst en patient har.
Workshoppen kræver en computer med internetadgang, og kendskab til programmering.

Workshop 3: Mobil-app til iOS / IPhones. v lektor Werner Burgwald, Haderslev Handelsskole.
I workshoppen præsenteres et forløb om udvikling af mobil-app’s med Xcode og Swift til informationsteknologi C-niveau. Workshoppen vil indeholde pædagogiske og didaktiske overvejelser samt praktiske øvelser med Swift programmering og algoritmer i Xcodes Playground.
Deltagere forventes at medbringe Mac med seneste version af Xcode installeret.

Workshop 4: Indendørs GPS med Beacons v Jørgen Staunstrup, tidl. Prorektor ITU.
Beacons er små billige Bluetooth radiofyr, der kan monteres overalt og gør det muligt at lave indendørs tjenester (Apps), der svarer til de GPS-tjenester vi bruger udendørs.
Vi vil i workshoppen lave nogle små eksperimenter med Beacons og mobiltelefoner f.eks. en lille tjeneste som guider dig frem til ugens tilbud i en butik.
Beacons fungerer både med Android og iOS. Apple bruger navnet iBeacons, men det er samme teknologi.

13:00 – 14:00 Workshop 1

14:15 – 15:15 Workshop 2

15:30 – 16.00 Perspektiver for it-fagene i de gymnasiale uddannelser v fagkonsulent Henning Agesen.

Onsdag den 20. april 2016

Deltagelse i konferencen koster 250 kr. pr. deltager.

Tilmelding med prioriteret valg af workshops senest fredag d 1. april på LMFK sekretariatets hjemmeside www.lmfk.dk (vælg kurser eksterne/UVM konferencer).

Sted: Campus Vejle (Handelsgymnasiet i Vejle), Boulevarden 48, 7100 Vejle, Danmark.

Med venlig hilsen
Henning Agesen
Styrelsen for Undervisning og kvalitet
kd.mvu|nesega.gninneH#kd.mvu|nesega.gninneH
4132 4684

http://iftek.dk/nyheder:71

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License