Overordnet Undervisningsplan 3d Printer

De enkelte lektioners indhold (af 90 minutters varighed):

Lektion 1 Hardware
Vi skiller nogle computere ad.
Vi samler dem igen i applikationen på siden Computerens anatomi.

Gennemgang af 3D printeren.
3D printer hardware

Lektion 2 3D printer software fra model til print
Hvad er stl og gcode
Hvad er en slicer
Cura
3D printer software fra ide til model
  • Find, hent, skaler og print.
  • Tegn og print
  • scan, berarbejd og print
Lektion 3 arbejder videre med modellering.
Desuden læses de to første artikler og videoen fra 3D Printer - Betydning og opgave 1 laves.
Lektion 4 OpenSCAD
Lektion 5 Der læses side 1-5 af IT-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet
Opgave 2 fra 3D Printer - Betydning om hvordan 3D-print(eren) kan bruges i andre fag.
Lektion 6 Fremlæggelse af opgaven.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License