Overordnet Undervisningsplan Apps

De enkelte lektioners indhold (af 90 minutters varighed):

Lektion 1 Mobile applikationers historie.

Mobile applikationer - noget historie

Lektion 2 IDE downloades og installeres.
Arbejd dig gennem de relevante tutorials
Mobile applikationer - kom igang
Lektion 3 Vi arbejder videre med tutorials.
Lektion 4 Fremlæggelse af apps fra de tutorials. Udvælg noget væsentlig kode fra din app og fremlæg det for de andre.
Lav grupper inden for samme platform.
Mobile applikationer - opgaven
Lektion 5 Arbejd videre med Mobile applikationer - opgaven
Lektion 6 I skal fremlægge designet af jeres app.
I skal komme ind på
  1. Hvilke it-kundskaber forventer i af brugeren?
  2. Hvilket design foretrækker din bruger (farver/layout)?
  3. Hvordan kan brugeren motiveres til at bruge app i længere tid?
  4. Hvordan skal interaktionen med brugeren være
  5. Hvordan skal app’en virke?
  6. Hvordan skal app’en reagere på brugerens input?
  7. Hvad mangler?
  8. Hvad er udfordringerne?
Lektion 7 Vi afslutter app-projektet
Hver app-gruppe skal lave en mappe i vores fælles mappe i dropbox. Al jeres kildekode skal uploades hertil. For appinventor skal i først importere jeres projekt til egen computer (.aia fil) den skal så uploades til dropbox.
Lektion 8 Pong.
Gennemgang af ball-bounce.
Mobile applikationer - Pong
Lav opgave 1 og 2
Lektion 9 Pong.

Mobile applikationer - Pong
Lav opgave 3

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License