Python modul 2

PROGRAM-UDVIKLING OG MODELLING

Når vi skal finde ud af hvordan vi kan skabe et godt program, der kan løse et problem i virkeligheden bedst muligt, kan vi modellere.

  • Flowcharts/rutediagrammer. Rutediagrammer er en fremragende måde at beskrive processer eller flow i programmer, hvilke muligheder, der skal være og rækkefølger. Læs mere om, hvordan man skaber dem her
  • Pseudo-kode vil sige et problem forklaret i et utvetydigt sprog, så en programmør kan skrive det direkte om til virkelig kode, fx "hvis diskriminanten d er større end 0, er der 2 løsninger" eller "gentag ordren gå fremad, indtil avataren rammer væggen"
  • Mockups/prototyper
  • E/R diagrammer

Du kan fremstille rutediagramer på nettet med Creately, se https://app.creately.com

Læs meget mere om prototyper her.
UNGKOM om prototyper her
Mockups

Grundstrukturer i programmering

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License