Python modul 5

Betingelser, løkker, procedurer og typer - og lidt om indrykninger i Python

En meget grundlæggende type ordre, som man genfinder i alle programmeringssprog er if-then, hvis så-sætninger eller betingelser. Et eksempel på en betingelse

if brugernavn=='admin':
_print("Du er logget på som admin")

Bemærk, at når du bruger lighedstegnet sammenlignende, så i hvis-så sætninger skal der 2 lighedstegn. Når du sætter en værdi lig med noget, fx a=5 skal du kun bruge et lighedstegn.

Bemærk også at indrykningerne (altså tryk på TABULATOREN eller TAB-knappen) er meget vigtig i Python. Det betyder, at der der er indrykket UNDER if-sætningen bliver udført hvis og kun hvis sætningen er sandt.

Du kan også skal else-konstruktioner

if d==0:
else:

Input og datatyper

ditvalg=input("Hvad er dit valgsprog");

Denne sætning betyder, at brugeren præsenteres for en tekst (lige som print("Hvad er dit valgsprog"), men brugeren skal herefter taste noget og det, som der tastes, lagres i variablen ditvalg

Variable og andre datastrukturer har en datatype. Det vil sige, at strukturerne indeholder bestemte typer data, fx tekst, tal eller lign. Hvis der står noget tekst i en variabel kan man ikke lægge 5 til. "Fisk"+5 giver ingen mening.

funktioner, procedurer og scope

I matematik er fx gange, kvadratrødder og sinus funktioner. Man kalder en funktion med en variabel, fx f=sinus(x). X kalder vi argumentet, det tal, vi vil have beregnet sinus af. I programmering kan man selv skabe sine egne funktioner, som man så kan kalde mange gange.

Eksempel på en funktion

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License