Python modul 5

Betingelser, løkker, procedurer og typer - og lidt om indrykninger i Python

En meget grundlæggende type ordre, som man genfinder i alle programmeringssprog er if-then, hvis så-sætninger eller betingelser. Et eksempel på en betingelse

if brugernavn=='admin':
_print("Du er logget på som admin")

Bemærk, at når du bruger lighedstegnet sammenlignende, så i hvis-så sætninger skal der 2 lighedstegn. Når du sætter en værdi lig med noget, fx a=5 skal du kun bruge et lighedstegn.

Bemærk også at indrykningerne (altså tryk på TABULATOREN eller TAB-knappen) er meget vigtig i Python. Det betyder, at der der er indrykket UNDER if-sætningen bliver udført hvis og kun hvis sætningen er sandt.

Du kan også skal else-konstruktioner

if d==0:
else:

Input og datatyper

ditvalg=input("Hvad er dit valgsprog");

Denne sætning betyder, at brugeren præsenteres for en tekst (lige som print("Hvad er dit valgsprog"), men brugeren skal herefter taste noget og det, som der tastes, lagres i variablen ditvalg

Variable og andre datastrukturer har en datatype. Det vil sige, at strukturerne indeholder bestemte typer data, fx tekst, tal eller lign. Hvis der står noget tekst i en variabel kan man ikke lægge 5 til. "Fisk"+5 giver ingen mening.

funktioner, procedurer og scope

I matematik er fx gange, kvadratrødder og sinus funktioner. Man kalder en funktion med en variabel, fx f=sinus(x). X kalder vi argumentet, det tal, vi vil have beregnet sinus af. I programmering kan man selv skabe sine egne funktioner, som man så kan kalde mange gange.

Eksempel på en funktion
Sk%C3%A6rmbillede%202019-10-26%2010.50.32.png
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License