Quiz

Spørgsmål

Hvad er en nøgle i en tabel?

a. en eller flere attributter der entydigt identificerer en række i en tabel
b. en attribut hvis værdi er unik for hele tabellen
c. id attributten på tabellen

Spørgsmål

Hvad er redundans i en database?

a. en attribut i en tabel der referer til primærnøglen i en anden.
b. at databasen indeholder det samme data flere gange.
c. at databasen er bragt på en form der gør den effektive at søge efter data i.

Spørgsmål

Hvad bruges E/R diagrammer til?

a. Til at skrive SQL kommandoer med
b. Til at fejlsøge SQL kommandoer med
c. Til at designe strukturen af ens database

Spørgsmål

Hvordan repræsenteres en entitet i et E/R diagram i en database?

a. som en tabel
b. som en fremmednøgle
c. som en primærnøgle
d. som en enkelt række i en tabel

Spørgsmål

Givet den følgende tabel Y

a b c d
1 2 3 4
6 7 8 9

Hvilken SQL forespørgsel er blevet udført for at få det følgende resultat

a c
6 8

a.

SELECT * FROM Y;

b.
SELECT a,c FROM Y;

c.
SELECT * FROM Y WHERE c = 8;

d.
SELECT a,c FROM Y WHERE c = 8;

Spørgsmål

Tabel X

a b c
1 2 3
4 5 6

Hvad er resultatet af det følgende SQL udtryk:

SELECT a FROM X WHERE b = 2;

a. en syntaksfejl
b.

1 2 3

c.

1

d.

2

e.

2 3

Spørgsmål

Givet den følgende SQL definition på en tabel X

CREATE TABLE X (
a VARCHAR(2),
b INT PRIMARY KEY NOT NULL
);

Hvilke af de følgende tabeller kunne være X?

a.

ab 10

b.

ab

c.

abc 1

d.

ab 1

Spørgsmål

Hvilket af de følgende svar karakteriserer bedst en normaliseret database?

a. Databasen indeholder ikke redundant data.
b. Databasen er effektiv at sætte data ind i.
c. Databasen er effektiv at foretage SQL forespørgsler i.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License