Raspberry Pi Til Underviseren

Robbotter på Mars er et forløb til c-niveau, der sætter eleverne i stand til selv at konceptudvikle, designe og implementerer simple operationer med Astro PI til at optage måledata og bruge kendskabet til at formulere ideer til projekter på Rumstationen ISS.

Udgangspunktet for forløbet er Naturvidenskabeligt med fokus på programmering, dataopsamling og ideudvikling. Det kan tones i en naturvidenskabelig retning ved fokus på styring og dataopsamling.

Forudsætninger

Teknologi: Adgang til PC/MAC med browser og Astro PI.

Læreplansmål

  • Konstruktion af mindre programmer
  • It-systemers betydning for brugere: hvordan har computere bidraget til vores forståelse af naturvidenskaben.
  • It-systemers arkitektur: udpege om elementer/problematikker tilhøre funktions-, data- eller brugergrænselag.
  • Kendskab til betingelser, løkker, forgreninger og variable i via programmering af mindre pythonprogrammer
  • Beskrive, analysere og udarbejde små interaktionsdesign
  • Throaway prototyping som udviklingsmetode til at komme frem til nye idéer til eksperiementer på Rumstationen.

Lektionsplan

Omfanget af forløbet er ca 6 timer, som med fordel kan afvikles i en løbende vekslen mellem en introduktion til konceptudvikling/analytiske redskaber og en introduktion til det at kode et simpelt program i python.

Dobbeltlektion koncept/analyse trinvis forbedring
1 Introduktion;Emulation; Dit første program; Display - LED matrix Skriv til Display
2 Læringsressource - Her går du igang; Målinger - Temperatur - Tryk Emulation af målinger
3 Robotter på Mars Her gennemføres øvelse og projektideer sættes igang

Materialer på AstroPI kurset 2019

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License