Reklamespil - Gameplay

Spiloplevelsen afhænger i høj grad af computerspillets rammer også kaldet gameplay. Rammerne sættes af reglerne og interaktionsmulighederne. Det er vigtigt at spillerne forstår og accepterer rammerne og derfor følges/simuleres ofte regler, som spillerne kender på forhånd enten direkte fra virkeligheden eller fra andre spil. Det gælder i særdeleshed for reklamespil, hvor spillerne hurtigt skal kunne komme i gang med spillet.

I de fire afsnit i spilserien understanding games, kan du spille dig til viden om de forskellige elementer og overvejelser der kan ligge bag et gameplay:

Regler Motivation Læring Identifikation
logisk/forståeligt give lyst til at fortsætte hverken for let eller svært indlevelse i spilkarakter
data-spil-understanding-games-1.PNG data-spil-understanding-games-2.PNG data-spil-understanding-games-3.PNG data-spil-understanding-games-4.PNG
Play-through af episode 1 (Regler) Play-through af episode 2 (Motivation) Play-through af episode 3 (Læring) Play-through af episode 4 (Identifikation)

Gameplay & AIDA

  1. Se/spil understanding games og noter de pointer de har i forhold til regler, motivation, læring, og identifikation
  2. Sammenhold pointerne med AIDA - hvilke(t) punkt har de enkelte pointer betydning for?
  3. Beskriv, hvordan jeres spil skal arbejde med hhv. regler, motivation, læring og identifikation.

Modellering af Gameplay

Spillets gameplay - funktionalitet - illustreres storyboards og rutediagrammer inden udviklingen for at kunne diskutere og udvikle gameplayet, men også for bagefter at kunne fordele og koordinere udviklingsarbejdet. Storyboards kan bruges til at illustrere sekvenser ved konkrete situationer i spillet og har den fordel, at også brugergrænsefladen illustreres. De er især brugbare til at udvikle centrale passager i spillet som start og forskellige slutudfald. I et rutediagram kan den bagvedliggende funktionalitet beskrives og det kan danne udgangspunkt for selve programmeringen, men det illustrerer tilgengæld ikke brugergrænsefladen.

Lav en model af dit spil og dets gameplay

  1. Lav et eller flere rutediagrammer for dit spil, der tilsammen illustrerer spillerens valgmuligheder og dermed spillets regler
  2. Tegn et storyboard der illustrere spillets udvikling med fokus på motivationsfaktorer
  3. Tegn et mockup af, hvordan regler og muligheder introduceres for spilleren
  4. Afslut med et storyboard der illustrerer brugerens interaktionsmuligheder i spillet: bevægelse af figur, klik på elementer…
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License