Reklamespil - Vejledning

Reklamespil er et forløb til c-niveau, der sætter eleverne i stand til selv at konceptudvikle, designe og implementerer simple reklamespil i eks. Scratch og bruge kendskabet til at analysere og vurdere reklamespil.

Udgangspunktet for forløbet er humanistisk/merkantilt med fokus på formidling, målgrupper og budskab. Det kan tones i en merkantil retning ved fokus på spil med fokus på salg af produkter, mens det omvendt også kan gives en mere humanistisk vinkel ved at fokusere på spil, der fremmer et bestemt budskab.

Struktur

Omfanget af forløbet er ca 32 timer, som med fordel kan afvikles i en løbende vekslen mellem en introduktion til konceptudvikling/analytiske redskaber og en introduktion til det at kode et simpelt spil med udgangspunkt i trinvis forbedring (se afsnittet Produktion).

Dobbeltlektion koncept/analyse trinvis forbedring
1 Introduktion; Reklamespils karakteristika, historie og betydning
2 Genrer Bevægelse af figur, animation
3 Målgrupper "Fjender", bevægelsesmønstre
4 Spillertyper, konceptudvikling Skud, hændelser
5 Idéevaluering via AIDA Point, Andre elementer,
6 Gameplay, Modellering af funktionalitet Tid
7 Gameplay, Brugergrænseflade Flere baner
8 Trinvis forbedring Projektarbejde
9 Projektarbejde Projektarbejde
10 Projektarbejde Projektarbejde
11 Projektarbejde Projektarbejde
12 Projektarbejde Projektarbejde
13 Evaluering af reklamespil, brugertest Afprøvning
14 Afprøvning, Finpudsning
15 Innovative Aspekter Fælles Afprøvning
16 Opsamling Prøve
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License