Rige Billeder

Rige billeder

Rige billeder kan være et design værktøj til at skabe domæne-kendskab, et på vej imod en IT-løsning. En domæne-ekspert og en IT-ekspert kan sammen sidde og beskrive, hvilke aktører, komponenter, opgaver og strukturer og roller, der er i et domæne. Aktører kan være personer, organisationer m.m.

I nedenstående rige billed kan vi se, hvilke aktører og interessenter, der i udlændingestyrelsen og hvilke interesser, de har.
Det, der står inde i boblen er i selve domænet og de, der står uden for er eksterne interessenter.

Andeersokt2016.png

Opgaver

Vælg et domæne, som I kender godt og beskriv det som rigt billede, med interessenter. Det kunne være elevrådet, Operation Dagsværk eller lign.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License