Robotter I Undervisningen Lærervejledning I Øvelsen Kunstige Væsener

Denne øvelse er den mest udfordrende af alle øvelserne, idet vi her kommer ind på

  • Typer
  • Typekonvertering
  • input-/output
  • Variabel begrebet
  • Metode/makro begrebet
  • Konstant begrebet

Fokuspunkter

Der gættes på at der er stof til mindst 3 timer. Lad eleverne lave nogle af de første ret simple robotter, og få så fokus på de mere komplicerede opgaver i bunden. Den første introducerer variabelbegrebet. Dernæst er der opgaven med de førerløse biler der holder konstant afstand til hinanden. I den kommer makro/metodebegrebet i spil, og der introduceres konstanter. Konstant begrebet er rigtigt rart at kende hvis man laver en parameter til en sensor om. Kodet med en konstant som der refereres til, så skal kun konstanten ændres. Hvis man har kodet det som tal inde i hver ordre, så skal konstanten ændres i hver ordre.

Undervejs er der gode hjælpefiler, der linkes direkte inde fra elevernes øvelses-side. Så hvis nogle elever er meget hurtigt færdige, så kan de fx. komme i dybden med input-/output begrebet typer samt forbindelser mellem ordrer ved at læse i den linkede fil.

To småproblemer

  • Når man henter holdAfstand.rtbx og åbner den, ser det ikke ud til at de to konstanter okAfstand og styrkeFaktor automatisk er definerede. Det skal man selv gøre inden der kan eksperimenteres med forskellige værdier i konstanterne.
  • Når der er ændret konstantværdier vha menuen Rediger ser det ud til at programmet skal gemmes for at ændringerne får virkning.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License