Sammenhæng mellem HTML & PHP

TODO SKRIV indledning om sammenhæng mellem html og php… motiver det.

I afsnittet Webprogrammering arbejdede vi med følgende HTML form:

<form action="new_comment.php" method="post">
    Kommentar:
    <textarea name="comment"></textarea>

    <input type="submit" value="Gem">
</form>

Formens formål er at kunne skrive en kommentar på ens blog. Men vi mangler at indsamle data fra formen og gemme det i en database. Det kan fx gøres ved hjælp af php lidt i samme stil, som da vi trak data ud fra query strengen.

I dette eksempel gør vi det således, at filen 'new_comment.php' indholder følgende php kode:

<?php 

$kommentar = $_POST["comment"]; 

?>

Da vi arbejder med POST, hvor vi sender data til serveren, benytter vi $_POST variablen i php. Når vi kalder $_POST, er det vigtigt at navnet på input-feltet er korrekt, da vi referer til præcist et input-felt.

Lagring af data

TODO arbejd med indsættelse i database i php

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License