SMS - Evaluering

En evaluering af en SMS-tjeneste kan tage udgangspunkt i vores målsætning fra Konceptudvikling om, at det må være mest optimalt for en virksomhed at investere i den SMS-tjeneste, der kan tilføre mest værdi til forretningen. Der må vurderes, om SMS-tjenesten rammer virksomhedens kunder på den måde, det var forventet. Opfylder SMS-tjenesten det formål, som virksomheden havde analyseret var til stede i service flowet overfor kunderne.

En evaluering af SMS apps kan være en analyse og vurdering af, i hvilken grad app'en opfylder den tiltænkte funktionalitet samt app'ens betydning for brugere og samfund.

Kvalitet, brugbarhed og kundetilfredshed

Det ville måske være oplagt at evaluere SMS-tjenester ved at lave en spørgeskemaundersøgelse til ens brugere/klienter - også via SMS. I har nok også stødt på tilsvarende tilfredshedsundersøgelser på diverse hjemmesider. Hvordan oplever I selv disse undersøgelser på nettet?

Prøv at arbejde med følgende opgave:

Kundetilfredshed

  • Hvordan kunne der udformes en undersøgelse af kundetilfredsheden overfor en ny SMS tjeneste blandt en virksomheds kunder. Prøv at udforme et rutediagram over en sådan undersøgelse.
  • Hvilke parametre er vigtige at have med i forhold til en sådan undersøgelse?

Betydning for brugere & samfund

Når vi udvikler software fx. vores SMS apps, så kan det mange gange være svært at forestille sig, at vores software måske kan få stor betydning for mange mennesker og dermed for vores samfund.

Broadcaster Hub applikationen fra Produktion er, som der står i Googles tutorial, inspireret af værktøjet FrontLineSMS, der har været brugt i udviklingslande til at overvåge valghandlinger, videresende ændringer i vejret, og generelt skabe en kommunikation mellem mennesker, der ikke har adgang til internettet, men har en telefon og mulighed for at kommunikere via SMS beskeder.

FrontLineSMS har også været brugt i forbindelse med valg i Afghanistan som beskrevet i en artikel på BBC News[1]. Her skriver de (frit oversat):

Indbyggere kan rapportere om forstyrrelser, ærekrænkelse og snyd med stemmerne, eller begivenheder hvor alting "gik godt".

Indbyggernes rapporter indgår på lige fod med rapporter fra fuldtids Afghanske journalister for at sikre, at valget og valgrapporteringen er så "fri og retfærdig" som muligt.

"Vi håber at give folk mulig for at fortælle, hvad der sker i deres land", fortæller Brian Conley, der har været med til at starte projektet.

Det er ikke uproblematisk at introducere en SMS tjeneste som FrontLineSMS, og det var vigtigt at være realistisk omkring forventningerne til projektet:

"I mange dele af landet bruger folk - af én eller anden grund - ikke SMS," siger Brian Conley videre. "Det er stadig en teknologi under udvikling."

Desuden siger han, at hver SMS besked er forholdsvis dyr, og koster hvad der svarer til to minutters taletid.

"Selvom det er samme beløb, som det koster at købe brød til din familie, så siger folk til mig, at nogen vil være villige til at undvære mad den aften, for at kunne fortælle det internationale samfund om, hvad der sker i deres land."

Betydning for brugere & samfund

  • Diskutér ovenstående citater fra artiklen om brug af SMS beskeder i Afghanistan til at overvåge valghandlinger - både ud fra et teknisk og et samfundsmæssigt perspektiv.
  • Hvordan ser I Jeres Broadcaster Hub app i denne sammenhæng? Har I ændringsforslag eller idéer til udvidelser af funktionaliteten?
_46229462_tv007812728.jpg
Information fra indbyggerne om valget kunne sikre retfærdighed
Referencer
1. Jonathan Fildes: Web tool oversees Afghan election; news.bbc.co.uk, 2009; http://news.bbc.co.uk/2/hi/8209172.stm
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License