SMS - Vejledning

SMS er et forløb, der er tilpasset til både C- og B-niveau.

I det følgende vil der bliver knyttet kommentarer til de enkelte dele af forløbet:

Historie og Betydning

En gennemgang af mobiltelefonens og SMS beskedens historie. Kan bruges som introduktion til SMS forløbet som oplæg fra underviser og/eller selvstændig læsning af eleverne.

Der er lagt op til en opgave om GSM som introduktion til de tekniske aspekter bag mobilteknologien. Desuden et par opgaver sidst i afsnittet, der lægger op til en diskussion af SMS beskedernes påvirkning af menneskelig aktivitet.

Påvirkning af brugere

Her går vi dybere ned og kigger på (primært) SMS beskedernes påvirkning af brugerne.

Teksten og opgaverne under SMS sproget lægger op til diskussion i grupper samt opsamling på klassen.

SMS-tjenester

SMS-tjenester er en start på dette koncept, og hvad det omfatter og kan betyde for en virksomhed. Der tages udgangspunkt i betydningen for service flowet for en virksomhed i forhold til kunderne.

Konceptudvikling

Under Konceptudvikling kigger vi mere grundlæggende på at udvikle SMS-tjenester som koncept samt går ind i at definere flowet i en SMS-tjeneste via rutediagrammer.

Netværksarkitektur

Indholdet i SMS - Netværksarkitektur er forsøgt holdt på et forholdsvist simpelt niveau, men stadig så eleverne får et indblik i, hvilke processer og hvilken arkitektur der ligger bag afsendelse og modtagelse af SMS beskeder.

En grundlæggende forståelse af en række begreber er en forudsætning for indholdet af dette afsnit. Fx. kunne hele eller dele af Martin Damhus: Grundbog i datalogi[1], Kapitel 4: Internettet i brugerperspektiv og Kapitel 5: Netværk - Lagdelt kommunikation danne en udmærket basisviden omkring dette område.

Datarepræsentation

Vi kigger på datarepræsentationen af en SMS besked, der kan skæres til så det giver en overordnet forståelse, men der er også mulighed for at gå meget i dybden med den tekniske struktur af beskeden.

Et grundlæggende kendskab til bits og bytes samt tegnsæt og deres repræsentation er en forudsætning. Fx. kunne afsnittet Det binære talsystem i Martin Damhus: Ekstramateriale til Grundbog i datalogi[2] under Kapitel 1: Computeren danne et udmærket grundlag.

Produktion

SMS - Produktion er et afsnit, der handler om at prøve at lege med SMS apps, hvor eleverne selv får mulighed for at have en programmatisk tilgang til afsendelse og modtagelse af SMS beskeder.

Vi forestiller os, at et forudgående kendskab til programmatiske kontrolstrukturer ville være et godt udgangspunkt. Fx. Martin Damhus: Grundbog i datalogi[1], Kapitel 6: Programmering.

Det valgte udviklingsmiljø er App Inventor til Android telefoner, der blev lanceret af Google og nu er overtaget af MIT. Udviklingsmiljøet understøttes af såvel Windows, Mac OS X (intel) samt GNU/Linux, men på telefonsiden er det kun Android telefoner, der understøttes. Det er muligt at udvikle apps til en emulator på computeren, men denne emulator kan desværre ikke foretage telefonopkald eller sende/modtage SMS beskeder. Det vil derfor være en stor fordel at have adgang til Android telefoner i et vist omfang, så der kan være mindst én per gruppe.

Udover Googles glimrende tutorials, der godt nok er på engelsk, men til nøds kan oversættes med Google translate, baserer arbejdet sig på Kristian Langborg Hansen: Android Apps - uden programmering[3]. Vi bruger primært Kapitel 5: SMS-beskeder, men Kapitel 1: Introduktion kan bruges til opsætning af telefonen i stedet for Googles vejledning, der jo dog er reference dokumentationen for opsætning. Kapitel 2: Spil på tromme kan bruges i stedet for Googles HelloPurr app og andre af bogens fine apps kan jo tages ind efter lyst og behov.

Alle apps samt lydfiler og billeder til udviklingen af elevernes apps fra Android Apps - uden programmering kan findes på Libris bilag.

Evaluering

Der kigges først på kundetilfredshed i forbindelse med SMS-tjenester, hvor der er mulighed for at diskutere og konkret arbejde med en tilfredshedsundersøgelse.

Dernæst kigger vi med udgangspunkt i Broadcaster Hub app'en på SMS-tjenesters betydning for brugere og samfund, hvor vi tager en valghandling i Afghanistan ind som case.

Referencer
1. Martin Damhus: Grundbog i datalogi; Systime, 2008
2. Martin Damhus: Ekstramateriale til Grundbog i datalogi; systime.dk, 2008
3. Kristian Langborg-Hansen: Android Apps - uden programmering; Libris, 2011
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License