Sociale Medier 1 - til Læreren

Dette forløb har til formål at sætte fokus på præsentationslaget i trelagsmodellen med udgangspunkt i en blog. Eleverne installerer en AMP-server på deres computer og ved hjælp af forprogrammeret software laver de en blog. I denne forbindelse kommer vi ind på HTML, CSS og PHP.

En udvidelse af Sociale medier 1 fra C til B-niveau kan gøres på flere måder:

Man kan under C-niveauet undervise i de tættere detaljer omkring AMP-aspekterne.
Desuden kan man undervise i blog-genrer, blog som medie og blog som debatforum.

Er man interesseret i at se et eksempel på en meget detaljeret undervisningsplan til dette forløb, kan en sådan ses her.

Som alternativ til at lade eleverne arbejde med AMP server på deres computer / have en AMP installeret på institutionens udstyr, er det der en vejledning i at installere en blog på en fjern server. Disse vejledninger er video tutorials.

Når bloggen er installeret, følges det materiale / de opgaver der er beskrevet under Sociale medier 1 / 2 / 3.

Kommentarer & Spørgsmål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License