Sociale Medier 3 B Faglige Mal

De faglige mål, der arbejdes med i dette forløb, er:
•Arkitektur
•Data og datatyper
•programmering

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License