Struktur På Undervisningsmaterialer

Når man lægger undervisningsmateriale ind på iftek.dk, kan det være en hjælp at bruge følgende skabelon (langt det meste af det materiale, der allerede ligger her bruger den). Den er lavet på baggrund at lærer- og elev-evaluering at sidens udseende indtil nu.

Forsiden:

Overskrift, der er titel på forløbet.
Nedenunder en tekst - henvendt til eleverne - der kort beskriver forløbet.
Her kan stå noget der skal fange elevernes interesse for eksempel i form at referencer til deres erfaring. Der kan også stå en kort gennemgang af hvad forløbet indeholder eller en kort argumentation for forløbets relevans.

Nedenunder er der links til de delforløb helheden består af. De bør selvfølgelig komme i den rækkefølge de er tænkt gennemgået. Det er vigtigt med mange opdelinger, så underviseren kan plukke fornuftigt og så det enkelte delforløb ikke strækker over for mange lektioner. Desuden er det vigtigt at dele op, så der ikke er for mange begreber defineret i hvert delforløb.

Vandret tre links til tekster, der henvender sig til underviseren.

Det enkelte elev-link:
Her skrives i sagens natur teorien til forløbet og opgaver. Det er vigtigt at gøre opgaver og begrebsdefinitioner grafisk tydelige.
I bunden af siden er der en referenceliste, hvor den litteratur, der er brugt til teorien på siden står. Derved har underviseren en nem mulighed for at udvide undervisningen, hvis han ønsker at uddybe et område.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License