Venneapplikationer - Betydning

Netværksteknologierne og i særdeleshed sociale medier som venneapplikationer, har i høj grad sat rammerne for dagens globalisering og netværkssamfund. Globalisering og netværkssamfund behandles og udforskes især i de samfundsvidenskabelige fag, men man kan få en øget forståelse af deres rammer og udvikling ved at se nærmere på, hvordan informationsteknologien har påvirket og sat rammerne for udviklingen.

Globalisering

Det er ikke nogen nyhed at det bliver nemmere at kommunikere og møde hinanden. Det er en proces, der har været i gang siden vi begyndte at sejle. Med WWW's opfindelse og hurtige udbredelse i 90'erne blev verden i løbet af meget kort tid mindre. - Teknologien gjorde det mange gange billigere og enklere for almindelige mennesker at kommunikere over store afstande og læse indlæg, nyheder, artikler m.m. skrevet på den anden side af jorden.

De teknologiske forbedringer af kommunikations- samt transportveje har betydet øget handel og informationsudveksling mellem lande, som igen har før til mere finansielt og politisk samarbejde på tværs af landegrænser. Det kommer bl.a. til udtryk ved at stadig flere lande samler sig i økonomiske og politiske fællesskaber, og at borgerne handler mere og mere i andre lande over nettet og ikke mindst kommunikerer om alt fra hverdagsemner til storpolitik.

Netværkssamfundet

Heller ikke netværk er et nyt fænomen, men efter internettets og ikke mindst de sociale mediers fremkomst, har den enkelte fået stadigt flere og større netværk, som det er blevet enkelt og hurtigt at kommunikere med. Tendensen begyndte i 80'erne med e-mail og usenets samt 90'enes internetfora og blogs, men fik for alvor udbredelse med Myspace(2003), LinkedIn(2003) og Facebook (2004)

Den øgede mænge og rækkevidde af den enkeltes netværk har i første omgang betydet et stort fokus på netværk og muligheden for at bruge dem som et redskab til at udtrykke sig, løse opgaver og søge efter venner, kontakter eller ligefrem arbejde. Det valg man selv - eller andre - tager, af hvilke informationer om en person der skal på nettet, har derudover også medvirket til de senere års større fokus på individet, dets selvopfattelse og brug af mange forskellige "identiteter".

Overvågning

Hele forretningsmodellen bag langt de fleste venneappliaktioner er muligheden for at opbygge viden om brugerne som kan sælges til målrettet annoncering eller sjældnere og (endnu) mere usympatisk til arbejdsgivere, forsikringsselskaber, stater m.fl., som gerne vil vide mere om konkrete brugere.

facebook-netvaerksbillede-jsb.jpg

Nedskriv eller diskuter din/jeres brug af sociale medier

 • Hvilke sociale medier bruger du? Hvor ofte?
 • Oplist fordele og ulemper ved dit brug af de sociale medier
 • Hvem kommunikerer du mest med på nettet: folk, du ser i din hverdag eller andre?
 • Læser du sider fra andre lande eller kommunikerer du med folk fra andre lande?
 • Spiller globaliseringen en rolle i din hverdag? Hvordan og hvornår?
 • Tegn dine netværk i cirkler (eks. klasse, familie…) - lad cirklerne overlappe, hvis der er fælles personer.
 • Kommunikerer du lige meget med alle dine netværk over nettet?
 • Har du fået hjælp af dit netværk via sociale medier? Hvordan?
 • Har du klikket på reklamer og brugt penge via sociale medier?
 • Hvilke oplysninger kunne sociale medier som Facebook gemme om dig?
 • Hvordan kan sociale medier tjene penge på dine oplysninger?
 • Hvor vigtig tror du oplysninger om brugerne er for de sociale medier?
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License