Venneapplikationer Gennembrud

Friendster (2002) var den første applikation der direkte sigtede på at understøtte venskab, men før og også efter er mange andre redskaber blevet brugt i venskabelig sammenhæng, selvom det ikke blev udviklet til dette. - Det gælder bl.a. e-mail, hjemmesider, chat fora, blogs m.fl. som alle har bidraget med erfaringer og teknologiske løsninger, der nydes godt af på sociale platforme som Facebook og Google+.

Baggrunden for teknologierne er meget forskellig, men der dog det gennemgående træk, at mange af dem er udviklet uden øje for det egentlige potentiale, mens flere dyre, opreklamerede initiativer er floppet. Derudover er det også klart at mængden af brugere er et afgørende succeskriterium for venneapplikationer.

haandtryk-flickr.aidan-jones.jpg

Hvad kom først?

Kobl teknologierne med de årstal, de blev introduceret

1969 1971 1980 1982 1988 1992 1999 2003 2004 2006 2011 2012
Twitter Facebook SnapChat Chat Google+ www Myspace Internet E-mail Blogger Diskussionsfora Netværk

netvaerk-arpa-network-1969-atlas-of-cyberspace.png

1969 - Netværk

Et computernetværk er en kobling af flere computere, så de kan udveksle data. Verdens første netværk af computere Arpanet blev skabt efter idé af Joseph Licklieder for at give forskere i hele USA adgang til at køre beregninger på én af de få af datatidens supercomputere. Det blev formet som et distribueret netværk af servere, så netværket ikke gik ned pga. af tidens noget ustabile switches.

Det er en myte at netværket blev skabt for at kunne omdirigere kommunikation og data ved et atomangreb - det er argument, som først kommer ind i løbet af 70'erne! Det første Arpanet var i gang i slutningen af 1969 og i de flg. år blev også de amerikanske universiteter koblet på netværket for at det i 1972 blev offentligt tilgængeligt i USA og udviklingen af alternative netværk for alvor startede.

1971 - E-mail

I en e-mail kan en bruger via netværk sende beskeder til en anden bruger på en anden computer, hvor beskeden gemmes, og kan læses med det samme eller senere. E-mails til distribuerede netværk blev udviklet af Ray Tomilson i 1971. Han arbejdede bl.a. med at udvikle interne beskedprogrammer så det var oplagt at koble brugere på forskellige computere. Til at adskille bruger og hostnavn valgte han @, som ellers kun blev brugt til at angive enhedspris (10 items @ $1.95). Teknisk var der tale om en forholdsvis enkel udbygning af eksisterende teknologi, så hverken Tomilson eller andre tillagde det nogen særlig betydning og han kan hverken genkalde sig hvad der stod i den første netværksmail eller hvilken dato den blev sendt.

Det er først i 1976 at e-mailens potentiale og succes går op for udviklerne. Her viser en rapport, at Arpanettet ikke primært understøtter deling af computerkraft, men derimod kommunikation, da e-mails udgør helt op mod 3/4-dele af trafikken. Op gennem 80'erne og 90'erne udgør e-mails den største del af trafikken på internettet og i sluthalvfemserne bliver e-mailen allemandseje pga. den gratis web-mail-tjenester som HoTMaiL(1996) og Yahoo mail (1997). Internettets udbredelse er derfor i høj grad forårsaget af e-mailens succes. Denne skyldtes ikke mindst, at e-mailen er anvendelig for alle og trækker på et kendt medie - brevet -, hvilket stadigt ses i mærkelige forkortelser Cc: ’Carbon Copy’ og Bcc ’Blind Carbon Copy’ til videresendelse af e-mails.

@

internet-first-internetworked-connection-wikimedia-Disavian.jpg
Første koblede arpanetværk (77), der bruger internetwork gateways - i dag kendt som routere.

1977/1982 - Internet

Internettet er en kobling af flere netværk. Begrebet bruges dog ofte synonymt med hjemmesiderne på world wide web - www -, men det er en overbygning til Internettet, der først opfindes årtier efter. I løbet af 70'erne sker en samtidig udvikling en række netværk i såvel privat som offentligt regi. Hen mod årtiets slutningen opstår ideen om at koble netværkene og konceptet internet fødes i arbejdet med en fælles internetwork protocol . Da forskellige netværk i første omgang kobles uafhængigt er det svært at sætte en dato for det første fælles Internet, men den første kobling i Arpanet sker i 77. Et andet godt nedslag er 1982, hvor det amerikanske militær udgiver den første standard for Internet Protocol Suiten som den dag i dag er fælles ramme for kommunikation mellem netværk.

1980 - Diskussionsfora

Programmer, hvor brugere kan lægge beskeder som andre brugere kan læse og besvare kaldes et diskussionsforum, men kendes også som elektronisk opslagstavle, brugergruppe eller nyhedsgruppe. Den afgørende forskel fra e-mailen er, at alle medlemmer af foraet kan læse og kommenterer beskeder.

Det første eksperiment med fora var den elektroniske opslagstavle Community Memory (73-75), som kom blot 4 år efter den første opsætning af Arpanet. Intentionen var at skabe et ressourceforum for organisationer, men blev mest brugt til fif, tips, efterlysninger o.lign. Den første offentlige opslagstavle er CBBS - Computerized Bulletin Board System - , som blev udviklet i 1978 af computerentusiasten Ward Christensen til at kommunikere med andre fra hans computer-bruger-gruppe. CBBS kørte dog på én server med én administrator, så Usenet fra 1980 er første system med alle de grundlæggende karakteristika diskussionsfora har: de kører på et distribuerede netværk af servere, der kopiere hinandens beskeder og har mange administratorer involveret.

Der komme flere diskussionsfora/opslagstavler i løbet af 80'erne og start 90'erne som The Well (1985), men det er Usenet, der får størst udbredelse og det er også her en række velkendte computerudtryk for alvor udbredes: FAQ, Spam, :-), LOL… I løbet af midthalvfemserne overføres mange diskussionsfora til www, hvor de ofte betegnes som grupper eller nyhedsgrupper. Det gælder også Usenet, der i første omgang integreres i Deja News (1995), som senere opkøbes og indbygges i Google Groups (2001). Den dag i dag kan du i Google Groups se nyhedspost i Usenet helt tilbage fra 1981.

Søg og find gamle post
Gå ind i Google Groups find frem til en gruppe du gerne vil se post fra. I grupperne kan du nederst i filtre vælge årstal, du vil se opslag fra. Nedenfor er der nogle bud på interessante grupper - søg på begivenheder, navne på teknologer personer…:

diskussionsfora-usenet.png
Screendump af fora i Usenet
dejanews.com-1997-internet-archive.png
Dejanews.com - første nyhedsgruppe på www
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License