Webshop - Materialer

Her kan man oprette en gratis webshop: http://www.scannet.dk/dk/

Her kan man oprette en gratis database: http://www.conferencemanager.dk


Bøger/hæfter:

Borum, Finn: Strategier for organisationsændring, Handelshøjskolens Forlag, 2001
Carol Britton & Jill Doake:Software Systems Development: A Gentle Introduction; McGraw Hill, 2005
Kahney, Leander: Steve Jobs – manden bag Apple, Libris Business, 2012
Undervisningsministeriet: Vejledning til grundfaget Informationsteknologi, 1998


Internetsider:

http://danskemedier.dk/nyhed/direktiv-om-persondata-med-uoverskuelige-konsekvenser-for-medierne/

http://design.emu.dk/artikler/0436-juridisketips.html

http://kum.dk/Documents/Publikationer/2004/Ophavsret%20-%20en%20mini-guide/Ophavsret%20-%20en%20mini-guide.pdf

http://myldretid.dk/artikler/nr/17

http://www.agile-metoder.dk/Scrum.artikel.htm

http://www.control.auc.dk/~lpj/ML/rigebilleder.pdf

http://www.google.dk/intl/da/policies/

http://www.information.dk/301375

http://www.interaction-design.org/encyclopedia/mock-ups.html

http://www.koda.dk/

http://www.koda.dk/omkoda/ophavsret/ophavsretsloven/

http://www.kommunikationsforum.dk/artikler/taenke-hoejt-testen-forklaret-for-dummies

http://www.ncb.dk/04/lovdownload.html

http://www.ncb.dk/04/lovgenerel.html

http://www.ophavsret.dk/baggrundsviden.php?rapport=8

http://www.samfundsviden.dk/8-trinsmodellen-for-forandring-af-john-kotter/

http://www.videoviden.dk/interviewteknik.htm

https://intra.tietgen.dk/afduv/kvu/underviser/bjbu/vvu/sk/SK_F2011/noter/Kajs-CaseTxt.pdf


Film

http://www.youtube.com/watch?v=exwFMtNpmPM
http://www.youtube.com/watch?v=uL6Byr4i_I4


Fasemodel - FAKIR, hentet på: http://materialeplatform.emu.dk/materialer/public_bogkort.do?id=20386589
Denne fasemodel er en vandfaldsmodel.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License