Webshop - Ophavsrettigheder

Mange gymnasier sender afleveringsopgaver til ’snydetjek’, lærerne går meget op i, om der er lavet plagieringer.

Videnskabelig redelighed er et meget stort emne i dagens gymnasieskole, da det er vigtigt, at karaktererne afspejler den enkeltes reelle niveau, samt at der sker forberedelse til de videregående uddannelser, som er udfordret af fusk og kopiering1. Det er vigtigt at henvise til ’lånte’ afsnit. Det samme gør sig gældende i vores færden i cyberspace.

Når der skal vælges billeder til hjemmesider, skal man altid have en masse aspekter til overvejelse både af hensyn til æstetik, funktionalitet og teknik og økonomi. Der er dog endnu et aspekt, som er meget vigtigt at have kendskab til, da det kan have store konsekvenser. Det er ophavsrettigheder. De konsekvenser, det kan have, er, at man blive tvunget til at ændre billeder, lyd, mm og dermed muligvis hele designet. Derudover kan det ende som en bekostelig affære med økonomiske omkostninger såsom bøder og mulige retssager, da det sammenlignes med tyveri.

De områder inden for ophavsrettigheder, som primært kan have indflydelse i forbindelse med en webshop/hjemmeside er brug af billeder, musik og persondatabeskyttelse.

Opgave:

Diskutér, hvorfor der er ophavsrettigheder på billeder og musik, når internettet giver lettilgængelig
adgang/kopimulighed til alle former for billeder og musik?

(Kan eventuelt laves som en paneldebat, hvor holdningerne er delt ud til de implicerede paneldeltagere)
Generelt kan det bemærkes, at ophavsret er noget, man automatisk har. Der behøves ikke køb af patenter, copyright eller lignende, selvom hjemmesiderne er offentligt tilgængelige2. Har man lavet det, har man også ophavsret.

Opgave:

Læs tegneserien og diskutér, hvor let det er at komme til at omgå loven, og om der er rimelighed i
beskyttelse af ophavsretten.

http://kum.dk/servicemenu/publikationer/2004/ophavsret-en-mini-guide/Billeder (stil og levende)

Det, der defineres som billeder, er malerier, tegninger, fotografier, m.m. Det er også grafiske dele på et skærmbillede, eller et helt skærmbillede fra et website.
Når man kopierer og bruger billeder, gælder helt samme regler som med ’lånt’ tekst i afleveringsopgaver. Det må ikke inddrages til brug i større forsamlinger, uden at der er givet godkendelse dertil. Derfor kræver brug af stilbilleder og film på websites kendskab til hvem, der er fotograf3

Hvis man selv vil forsøge sig som fotograf, er al fotografering på offentlige steder tilladt, men der skal indhentes tilladelse, hvis det er privat område (både ude og inde)4.

Musik

Definitionen på musik er, ’lyde’ frembragt af en ophavsmand, dermed også hele eller dele af musiknumre. Brug af musik kræver, at man betaler afgift til den, der har retten til musikken. I Danmark er det normalvis KODA5, der står for den sag – undtaget for afgifter er klassisk musik6.

Opgave:

Diskutér, om det er tilladeligt at downloade et program til fjernelse af rettighedskoderne til
musiknumrene på fx TDC Play?Andre referencer til websider med hensyn til billed- og musikrettigheder:
http://www.ncb.dk/04/lovgenerel.html
http://www.ncb.dk/04/lovdownload.html
http://www.koda.dk/omkoda/ophavsret/ophavsretsloven/


Persondatabeskyttelse

Vi er alle omgivet af en forholdsvis høj beskyttelse af vores personlige data. Virksomheder skal have godkendelse til at gemme vores data og have en begrundelse for, at det skal være nødvendigt at gemme dem. Læs artiklen i linket: http://danskemedier.dk/nyhed/direktiv-om-persondata-med-uoverskuelige-konsekvenser-for-medierne/

Der er stor forskel i reglerne for personlige data rundt om i verden. I starten af 2012 indførte Google+ store ændringer i deres regler – hvilket i henhold til amerikansk lovgivning er lovligt – så alle søgninger/oplysninger, du giver til Google+ registreres, så deres produktpakke bedre kan målrettes hver enkelt bruger7.

Opgave:

Diskutér, hvad Google+’s registreringer kan bruges til positivt og negativt.

Diskutér, hvad det betyder med forskelligheden i persondatabeskyttelse mellem kontinenterne for brugen af internettet.Den danske persondatalov som pjece:

http://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Persondatalovspjece/Persondatalovspjece.pdf

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License