WRO Projektforlob Laerervejledning

Hele forløbet med indledende NXT øvelser og introduktionen til WRO estimeres til at tage 10-12 klokketimer. Det vil de fleste steder svare til ca. en måneds undervisning. Herefter slippes deltagerne løs for at lave projekt til WRO konkurrencen.

Det kan være en fordel at kende de danske regler. De findes på wrodenmark.dk.

Introduktionen til WRO foreslås lavet således:

"Open": Se på materialet på http://www.legolab.daimi.au.dk/Danish.dir/WRO2013/Open/index.html.

Lav en brainstorm med klassen, og smid de første 3-5 idéer på bordet. Fx.: En robot der kan optage fugleliv i Vadehavet, uden at forstyrre det omkringliggende dyreliv på samme måde som mennesker gør. En person i et fugleobservationstårn kan fjernstyre robotten så den kommer i nærheden af fugle.

Læreren bør inden "valget" lave et kort oplæg med følgende pointe: "Det er umuligt på nuværende tidspunkt at afgøre om en idé er god eller ej". Det vigtige i denne proces er at få en idé som man kan udforske og arbejde videre på. Det er først når man præsenterer et projekt for andre og får respons, at man får de første indikationer på om ideen brænder igennem. Så eleverne skal opfordres til at arbejde på deres kreative idéer - uanset at de måske selv synes at denne idé er jo ikke en såkaldt "god idé".

"Regular":
Basisrobotten kræver at man har bygget en bane. Målene på banen kan findes i de officielle regler der er vedhæftet på denne side.

Oplægget til eleverne bør være at læreren på forhånd har bygget robotter til alle grupper, så de blot skal i gang med de to programmer til den simple og den rigtige løsning. Byggevejledning og robotter kan findes her.

Man kan også lade eleverne bygge robotten, men læreren skal have prøvet det også. Erfaringen siger dog, at Regular basisrobotten skal være bygget på forhånd til alle. Ellers kan der gå ret lang tid med det i timerne. Dette års basisrobot er dog ret simpel at bygge. Det er en klar fordel at lave serieproduktion af de enkelte dele til robotten for at optimere sin tid, hvis man skal bygge mange robotter.

Hvis man ikke selv har bygget en bane, kan man kontakte Lars Gaub på Aalborg Katedralskole eller Ole Caprani på Århus universitet for at få lov at komme og køre på en rigtig bane. Måske er der også andre gymnasier eller HTX skoler som har bygget, men det er forfatteren ukendt.

Den danske kvalifikationsfinale afholdes på i IT-Byen Katrinebjerg, Aarhus Universitet lørdag d. 5. oktober 2013. Der kommer yderligere information på den officielle hjemmeside. Det kan godt anbefales at lave en ekskursion og lade hele informationsteknologiholdet deltage.

DM i Sumo
Samme tid og sted som WRO finalen afholdes, er der også DM i NXT Sumobrydning. Dette er ikke en WRO konkurrence, hvor man kan vinde en tur til Kuala Lumpur, men den vil være god for de som ikke synes de har så stor succes i WRO kategorierne. Man kan ret hurtigt bygge en god (tung) sumobryder, efter nogle af de idéer som præsenteres i den indledende øvelse om Sumobryderrobotter.

Proces

WRO lægger op til projektarbejde i yderligere en måneds tid, og det er ret lang tid uden decideret undervisning. Derfor lægger forfatteren nogle andre vinkler ind over sin projektperioden.

  • Eleverne bliver introduceret i en meget simpel scrum model, så de lærer at lave struktureret nedbrydning af en stor projektopgave i mindre og overskuelige dele.
  • Vi har fokus på at registrere hvor vi er kommet til ved lektionens slutning, så alle er aktivt i gang fra minut 2 på næste lektion.
  • Elevernes Vrangbillede om at fejl skal hades, skal vendes. Fejl er godt, og er en konstruktiv del af programmeringsprocessen, og er en del af det at forstå hvordan ens systemer fungerer, og hvilke sideeffekter det kan have.

Desuden bruger forfatteren en A.R. Drone som markedsføring til faget. Det giver en del elever, og den skal de selvfølgelig have lov at prøve. Derfor går AR dronen på skift mellem grupperne i projektperioden.

Studieplanen

Studieplanen indeholder efter 5/10 - 2013, et NXT/WRO forløb, med curriculum i en række elementære programmerings og debuggingsteknikker, en introduktion til scrum, og måske et link til gestaltlovene i forbindelse med AR dronens interaktionsdesign.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License