3lagsmodel Til Elever

3-lagsmodellen

3-lagsmodellen er en model til at analysere alle it-systemer.

  • Præsentations-lag : Al brugergrænseflade, knapper, billeder m.m.
  • Logik-lag : niveauet, der binder de 2 lag (præsentationslag og data-lag) sammen - "kode-laget"
  • Data-lag : Der, hvor data gemmes (variable, lister og databaser)

Eksempel 1: Skema-systemet Lectio's præsentationslag er det brugerne kan se, fx skemaet, menuer m.m. Når brugeren trykker på en knap, fx for at få vist et modul eller aflevere en opgave, sendes via logik-laget en forespørgsel til Lectios database, om en side kan vises. Hvis forespørgslen lykkes vises siden på præsentationslaget eller en fejl-meddelselse.

Eksempel 2: På "Finns feriebilleder" (tænkt eksempel) udgøres præsentationslaget af en simpel webside. Når man trykker på et link, fx "Tur til Spanien 2013", følges et link (<a href="spanien2013.html>Spanien 2013</a>) = logik-laget og data udgøres af en samling HTML-filer og billeder i en mappe på webserveren.

Eksempel 3: Tjek-ind-standeren på Metro-stationer. Præsentationslaget er den lille blå skærm med få menuer og de lyd-effekter, som den giver, når man tjekker ind og ud. Når man tjekker ind, registreres via logik-laget i Metroselskabets database, at man er tjekket ind og der trækkes penge for rejsen på ens konto.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License