App Udvikling Med Wytepad Brainstorm

Vi skal starte med at finde en rigtig god og spændende ide til en app. Derfor skal vi have genereret nogle idéer. Bemærk at det ikke er sikkert du selv kommer til at arbejde videre med de idéer du kommer med. Enten fordi der er for få andre der har lyst til at arbejde med din idé eller fordi din idé ikke kommer med i den endelige gruppe af idéer klassen skal arbejde videre med. Det kan også være at du ender med hellere at ville arbejde med en af de andres idéer.

Opgave 1

Jeres idé til en app skal løse et problem. Sæt jer i grupper og formulér en sætning: Hvordan … . . ?
Skriv den op på et A3-ark.

Opgave 2

Nu skal der brainstormes. Der er følgende regler:

  • Døm ikke egne eller andres idéer
  • Gå efter kvantitet
  • En samtale ad gangen
  • Opfordr til vilde idéer
  • Byg videre på andres idéer
  • Bevar fokus på emnet
  • Vær visuel (og dokumenter)

Hver gruppedeltager skal producere 10 post-its med ideer til besvarelse af ”Hvordan … . .?”-spørgsmålet. Disse placeres på A3-arket.

Opgave 3

Hver gruppe får en af de andre gruppers A3-ark.
Gruppen samler 10-15 post-its fra arket som til sammen beskrive den ide gruppen synes ser bedst ud. Disse placeres sammen med ” Hvordan … . .?”-spørgsmålet på et A4- ark.

Opgave 4

Hver gruppe får en af de andres A4-ark.
Med udgangspunkt i indholdet formuleres en enkelt sætning: ”Denne app skal … . . ”. Sætningen skrives på tavlen.

Opgave 5

Hver enkelt elev går til tavlen og skriver sig på den ide han eller hun gerne vil arbejde videre med.

Opgave 6

Definér målgruppen ud fra Minerva-modellen og beskriv den kontekst appen skal bruges i.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License