Arbejde Med Opgaven Valg Af Udviklingsmodel

Udviklingsmodeller

Når løsningen til opgaven skal laves, skal man starte med at vælge udviklingsmodel. Nedenfor nævnes to mulige modeller.

Fasemodel

pic3.png

En fasemodel består af 6 faser: Foranalyse, Analyse, Design, Implementering, Test, Aflevering.
Disse faser skal i princippet afsluttes enkeltvis, så man går ikke tilbage til tidligere trin i modellen.

 • I Foranalyse skabes overblik og opgaven indkredses.
 • I selve analysefasen laves en kravspecifikation.
 • I designfasen designer udvikleren løsningen.
 • Implementeringsfasen består af programmeringen af løsningen.
 • Test udføres i relation til de krav der blev opstillet i foranalysen.
 • Aflevering er overdragelsen af it-systemet.

Iterativ model

pic4.png

En iterativ model består af idé, planlægning, struktur, kravspecifikation, design, prototype, test og analyse.
Modellen er kendetegnet ved at brugeren er med i alle faserne og at udviklingen af it-systemet foregår ved at man springer rundt i de forskellige faser efter behov.

 • Er man i idé-fasen kommer nye idéer frem og de diskuteres.
 • planlægningsfasen bruges til at fastlægge strukturer i dele af systemet.
 • kravspecifikationsfasen bruges til at fastlægge delkrav.
 • designfasen bruges til at designe delløsninger.
 • i prototype-fasen opbygges prototyper med brugeren som bruges til at definere og justere dele af løsningen.
 • testfasen bruges til at teste dele af systemet.
 • analysefasen bruges til at analysere dele af systemet.

Opgave 1

Hvilken model vil I anvende, når I skal lave jeres løsning til virksomheden?

Referencer
1. Karl Erik Jakobsen et al: it - informationsteknologi - Niveau A; Dafolo, 2002; s. 247-264 – Valg af udviklingsmodel
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License