Computerens Anatomi Opgaven

En lille simpel udviklingsopgave, for at blive bekendt med de gængse grund terminologier i programmering.

Opgave 1:
I skal i denne opgave, konstruere et simpelt digitalt ur, med Scratch. Men for at kunne det er der et par ting I skal gøre, hvis I ikke allerede har gjort det.

1. I skal gå til http://scratch.mit.edu/download, udfylde de oplysninger der bliver bedt om, og downloadet Scratch softwaren. Derefter Installere I den.

2. Gå til http://info.scratch.mit.edu/Support og hent deres "Getting started guide" og gå den igennem, hvis I ikke allerede har snakket om applikationen.

Nu er I klar til at gå i gang med at producere et simpelt digitalt ur.

Uret vil typisk bestå af 6 cifre, 2 til sekunder, 2 til minutter & 2 til timer. ( I kan jo senere "lege" med at lave en engelsk version hvor uret skal kunne skrive AM & PM ). Desuden skal der være seperation mellem timer og minutter, samt mellem minutter og sekunder og her vil I typisk bruge ":".

Det skulle gerne se cirka sådan her ud:

sceenen.png

I skal nu til lave nogle sprits, som hver kan have forskellige udtryk (det bagerste ciffer kan jo antage fra 0 - 9, osv.). Så det vil være en fordel at tegne /hente de ti cifre inden går igang med at oprette spritene, da de så kan genbruges.

I skulle så kunne oprette disse sprits & tilhørende udtryk.

Her er de sprite I skal bruge:

spritene.png

Og her er Udtrykkene for det bagerste ciffer, næst bagerste & og det forreste:

Udtryksprite126.png

Nu skulle I gerne være klar til at programmere scriptene. Start med det bagerste ciffer. I får her et såkaldt rute diagram over scriptet til det sidste ciffer (flow chart). Har I ikke helt styr på den, så få lige jeres lærer til at gennemgå et af elementerne.

sprite1_clock.png

Her er også rute diagram for scriptet på det næst sidste ciffer. Vær opmærksom på at det element med check om der er klikket på startflag, går igen, og vil gøre det på alle scriptne.

sprite2_clock.png

Tilsidst får I også lige scriptet til det forreste ciffer.

Script_sprite_6.png

God fornøjelse.

PS. Det vil være en god ide hvis en af jer eller jeres lærer opretter et bibliotek på scratch siden, hvor I kan oploade jeres produkter og have dem samlet.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License