Fagets Metoder

Her er et groft udkast til et notat der beskriver it-fagets metoder.

it-fagets%20metoder%20v0.3.pdf
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License