Game Forlob B

Spil og samfundet

Eleverne undersøger ovenstående materialer hjemme:
Diskuter i klassen:

 • Hvad er fordele og ulemper ved computerspils-revolutionen?
 • Hvad er et godt spil? Hvorfor?

Det gode spil

Lad eleverne hjemme undersøge forskellige spil eller medbringe eksempler på spil, de selv spiller eller besøg fx Game Reactor eller lign. samlinger.
I hver gruppe: Opstil hver 5 kriterier for

 • Det gode spil
 • Det innovative spil
 • Det dårlige spil

Mere om ideudvikling

Spilbranchen

Artikel: Witfelt, Claus: Besøg hos Pixel Federation På besøg hos Pixel Federation
Med udgangspunkt i artiklen om Pixel Federation diskuter

 • Hvor ligger firmaet?
 • hvilke typer spil udvikler firmaet?
 • Hvilke roller/stillinger/arbejdsfunktioner er der i et computerspilfirma?
 • Hvilke kvalifikationer skal der til at udvikle spil?
 • Hvad lægger chefen vægt på?

Innovation og ide-udvikling

 • Brug fx denne model for innovation til at komme med nogle innovative bud på et spil.

Spiludvikling m. Processing

 • Prøv at skabe et spil i PROCESSING.
 • Tag fx udgangspunkt i denne video eller bruge nogle af de mange tutorials, der ligger på nettet og især Youtube. Processings egen introduktion er også god, find den her.

Man kan også følge introduktionen på CODING TRAIN

Start fx med disse videoer

Spiludvikling med Code.org GameLab

LINKS

Konference om spil på ITU

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License