GDPR

General Data Protection Regulation også kendt som Persondataforordningen er en EU-lovgivning, der har til formål at beskytte borgeres digitale privatliv - privacy.

  • Virksomheder og organisationer skal gøre opmærksomme på, hvis der indsamles og sammenkøres personfølsomme data, skal have styr på processerne og hvornår data slettes og personfølsomme data må ikke bruges til andet, end de er indsamlet til. Der kan idømmes store bøder, hvis reglerne ikke overholdes.
  • Borgere skal underrettes om indsamling af personfølsomme data og kan kræve at få indsigt i, hvilke data, der indsamles.

Læs mere i artiklen i TÆNK.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License