Interaktive Test - Til Underviseren

Interaktive test er et introduktionsforløb, der tager udgangspunkt i elevernes brug af og kendskab til interaktive test og sætter dem i stand til selv at konceptudvikle, designe og implementerer simple interaktive test i eks. Scratch og bruge kendskabet til at analysere og vurdere interaktive test.

Udgangspunktet for forløbet er humanistisk/merkantilt med fokus på formidling, målgrupper og budskab, men kan tones og tilpasse elevernes studieretning ved at fokusere på en bestemt typer af test, som Sundhedstest, Valgtest, Personlighedstest… Brug siden med eksempler til at finde eksempler og afgrænse et emneområde.

Struktur

Forløbet kan afvikles inden for ca. 24 timer. Det kan være en fordel at have dobbeltmoduler, så der kan veksles mellem diskusion/analyse og hands on, hvor eleverne selv koder en "standardtest" med udgangspunkt i trinvis forbedring - se afsnittet Udvikling af test| - der kan bruges som udgangspunkt for udviklingen af deres egen test.

Dobbeltlektion koncept/analyse trinvis forbedring
1 Introduktion ; Diskussion af konkrete test betydning og kvalitet; Innovation & test karakteristika
2 Ekstrem test; Brugervenlighed; Anmeldelse af test; Introduktion til udviklingsmiljø; test via simpel input og betingelse
3 Konceptudvikling via throwaway prototyping Brug af egne billeder og tegninger
4 Konceptevaluering via AIDA Mange input; Brug af pointvariabel
5 Valg af spørgsmål/Repræsentation "Avancerede" inputmuligheder 1
6 Modellering af funktionalitet Flere pointvariable; Sammensatte betingelser
7 Interaktionsdesign "Avancerede" inputmuligheder 2
8 Trinvis forbedring Projektarbejde
9 Projektarbejde Projektarbejde
10 Projektarbejde Projektarbejde
11 Evaluering af test, trelagsmodel Afprøvning
12 Afprøvning Opsamling, prøve

Baggrundsmateriale

  • Else Marie Nygaard, Kristlig dagblad, 27/12 2018: "Interessent for quizzer viser…" LINK
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License