Interaktive Test - Valg af spørgsmål

Digitalisering af både lyd og video kender alle til fra medier og egne diskussioner: hvilket format er bedst? Kan man høre forskel på mp3 og cd? Se forskel på DVD og BlueRay? Det er ikke helt så åbenlyst og slet ikke omtalt, at test også er digitale repræsentationer af virkeligheden og dermed indebærer samme problematikker og muligheder.

Testenes spørgsmål udgør en eller flere digitale repræsentationer af det, der testes for. - Når man i en test indtaster en række oplysninger om eksempelvis en mobil og får de bedste match vist, så udgør oplysningerne en digital repræsentation af mobilen. Objektet - her mobilen - beskrives af en række egenskaber, der kan alt som har relevans - for en mobil eks. størrelse, farve, pris, batterilevetid, skærmstørrelse m.m. Ikke alle egenskaber medtages dels af hensyn til, hvor meget brugeren har tålmodighed til at indtaste, men også grundet overvejelser vedr. relevans og plads i hukommelsen.

Analyse og udbygning af testparametre

Lav en analyse af en af eksemplerne på siden og kom med forslag til udvidelser.

  1. Afdæk hvilke parametre der gøres brug af i testen
  2. Kom med et bud på andre parametre, der kunne medtages
  3. Diskuter hvorfor disse parametre ikke er med
  4. Kom med et bud på, hvilke parametre I ville vælge og hvorfor de er bedst.

Objekter kan også være en person, eksempelvis mobiltelefonbrugeren, da valget af mobil også afhænger af om hvor meget man taler og sms'er; om man går mest op i tekniske muligheder eller et enkelt design m.v. Ved at inddrage flere oplysninger, kan man komme frem til et mere præcist resultat, men omvendt kan det være problematisk i forhold til, hvor meget brugeren skal indtaste og det endelig programs brug hukommelse og traffik.

Fordelen ved de digitale repræsentation er at data kan sammenlignes, rangeres m.m., mens udfordringen består i at afgrænse, hvilke oplysninger der skal medtages. Denne afgrænsning er vigtig, da den afgør det resultat brugeren får - er det eks. ikke muligt at indtaste ønske om mobilens farve selvom det er afgørende for brugeren, så giver testen selvsagt ikke et godt svar.

Afgrænsningen af den digitale repræsentation skal dels afgøre hvilke objekter der skal være oplysninger om og derefter hvilke egenskaber skal med. Det en enkel datamodel - beskrivelse af de data programmet arbejder med. I større test hvor der er mange objekter i spil, kan der være behov for at beskrive relationerne mellem objekterne - eks. mellem en mobiltelefon, brugere og selskab. Her kan man gøre brug af en relationel datamodel, der beskriver forholdet mellem forskellige entiteter (objekter) og deres attributter (egenskaber.). En datamodel der blot beskriver objekterne og deres egenskaber er rigeligt i mange interaktive test, da de oftest er meget simple.

Datamodel for mobiltest

Objekt Egenskab Værdier
Bruger alder 0-120 år
taletid/døgn 0-24 timer
sms/døgn 0-50
Mobil pris 0-10.000 kr
design klassisk, klap, skyde, vride
skærm lille, mellem, stor
teknologier bluetooth, sms, wap, wlan, fm-radio

Afgrænsning af spørgsmål/egenskaber i interaktive test

I skal her udarbejde en oversigt over spørgsmål til din interaktive test

  1. Afgræns de objekter, der er relevante for jeres test
  2. Skriv alle de egenskaber ned, I kan komme på for hvert objekt.
  3. Overvej, hvor mange spørgsmål der hensigtsmæssig for jeres test.
  4. Udvælg de absolut mest nødvendige egenskaber for hver objekt.
  5. Lav en model/tabel hvor i nedskriver, objekter, egenskaber og de mulige værdier for hver egenskab.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License