It Sikkerhed Facebook Og Machinelearning
It-sikkerhed-produkt-eller-kunde.png

Dette forløb handler om hvordan man med en simpel algoritme og noget (meget) data kan finde den bedste måde at klassificere datasættet binært. Dvs at finde den bedste hyperplan til at opdele datasættet i to dele. Det er en enkel eksempel på hvordan machine learning kan bruges til at genkende mønstre automatisk, som kan formidles helt fra c-niveauet.

I artiklen Dine likes afslører næsten alt om dig kan man læse om hvordan en lignende teknik er brugt i et forskningsprojekt på Cambridge til at finde "likes", der kan afgøre politisk standpunkt, religiøs overbevisning eller seksuel orientering. Man kan afprøve sine egne likes på Apply magic sauce. Desuden kan man se eksempler på kategoriseringer i det paper, der blev udgivet på denne kategorisering.

Facebook Og Machinelearning - til underviseren, Facebook Og Machinelearning - faglige mål, Facebook Og Machinelearning - Materialer

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License