It Uddannelser


Se denne film om at arbejde i IT-branchen af studieleder på Data Science på ITU, Natalie Schlüter

Der findes en stor mængde uddannelser, hvis du vil arbejde med IT, dels kerne-it uddannelser, men også uddannelser, hvor It er en meget stor del af det. Nedenstående liste er derfor ikke udtømmende, men en 'brutto-liste', som man kan 'gå på opdagelse i', hvis man ønsker i karriere indenfor IT.

Du kan se meget mere på FuturePeople.
Se også Adgangskortet - der guider til uddannelser

Nedenfor er en række eksempler på lange, mellemlange og korte videregående uddannelser indenfor IT.

Lange videregående it-uddannelser

1. Datalog, se fx på DIKU, KU eller Ruc, flere IT-uddannelser
2. Cand.it, se fx ITU og om master uddannelser, fx datalogi, spil m.fl. eller dette klip
3. Ingeniør, mange retninger, se fx ingeniør i læring- og oplevelsesøkonomi

Mellemlange videregående it-uddannelser

4. ITU har bachelor-uddannelser i softwareudvikling, global business informatics, digital design og interaktive teknologier og data science
5. Humanistisk teknologisk Bachelor, se HumTek, Ruc
6. Digital konceptudvikling
7. Bachelor (alle universiteter udbyder dem), se fx bachelor i computer science, itu.
8. Tekno-antropolog. Bachelor og kandidat-niveau uddannelse og samspillet mellem menneske og teknologi

Korte videregående uddannelser

Udbydes flere steder i lande, se fx
9. KEA datamatiker
10. Multimediedesigner på Cphbusiness
11. Smartlearning - fjernundervisning i IT på akademi og diplom-niveau

Andre

12. TrueMax - games og animation
13. Copenhagen Institue of Interaction Design - privat uddannelse i interaktionsdesign
14. Animation Workshop - Animationsuddannelse i Viborg
15. Filmskolen - Animationsinstruktør

Flere af de nævnte uddannelse udbydes mange steder i landet. Er der uddannelser, vi har glemt eller som også bør nævnes på denne liste, send en mail til IFTEK om det.

Spil-design

Video om spil-design på ITU

Datalogi og Informatik på RUC

Mest til lærere: Om karierrelæring

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License