Januar Februar 2024

FIB Fra programmet

Generativ kunstig intelligens og store sprogmodeller
v. Professor Thore Husfeldt, IT- Universitet
Slides fra oplægget

Thore kommer med nogle bud på muligheder og udfordringer som teknologien har i undervisningen og bedømmelse.

Workshop: Chatbots og AI i undervisningen
v. Kathrine Bohus Madsen.
Slides fra workshoppen

I denne workshop vil der blive præsenteret nogle bud på, hvordan chatbots og AI kan indrages i undervisningen, og der vil være mulighed for at udveksle ideer til forløb.

Orientering fra fagkonsulenten
v. Kathrine Bohus Madsen
Slides fra oplægget

Workshop: Eksamensopgaver

Til eksamen i programmering B, informatik C og B trækker eleverne en ukendt opgave. Opgaverne skal tilsammen dække de faglige mål. Hvordan udformer vi disse opgaver, så de er passende i omfang, og så de tilgodeser både stærke og svage elever. I disse workshops vil der blive præsenteret nogle opgaver, og der vil være mulighed for at diskutere egne opgaver og formulere opgaver. Vælg mellem 2 workshops:

  • Eksamensopgaver i informatik v. Lektor Torben Holst Rendboe, Vejle Tekniske Gymnasium
  • Eksamensopgaver i programmering v. Adjunkt Maya Saietz, H. C. Ørstedsgymnasiet

Slides fra de to workshop findes på it-laerer.dk.

Workshop: Algoritmer unplugged
v. Adjunkt Maya Saietz, H. C. Ørstedsgymnasiet
Slides fra workshoppen

Maya vil præsentere et forløb om algoritmer, hvor computerne lægges til side, og eleverne i stedet arbejder med spillekort, terninger, og andre fysiske materialer for at beskrive, udføre, og undersøge en algoritme.

Workshop: Database i informatik
v Lektor Torben Holst Rendboe, Vejle Tekniske Gymnasium
Slides fra workshoppen

Torben vil præsentere et forløb om databaser. Forløbet vil fokusere på databasemodellering vha E/R-diagrammer og på implementation af databaseforespørgelser i en applikation.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License