Kravspecifikation

En kravspecifikation til et it-system beskriver hvad virksomheden ønsker systemet skal kunne. En god kravspecifikation til et it-system er formuleret, så både udvikleren og brugeren at systemet har en præcis forståelse af, hvad løsningen indebærer. Dette opnås blandt andet ved at den udarbejdes i et tæt samarbejde mellem udvikler og bruger. Derfor er det vigtigt, at I til jeres første besøg i virksomheden sørger for, at I samarbejder om denne opgave. Er I heldige, har virksomheden en model for udarbejdelse af en kravspecifikation, som I så endelig skal anvende. Hvis ikke, kan I tage udgangspunkt i nedenstående:
I skal i samarbejde med virksomheden på skrift og med tegninger beskrive hvad it-systemet skal kunne. It-systemet skal i kravspecifikationen behandles som en sort boks. Dette sikrer, at der er fokus på hvad systemet skal kunne fremfor hvordan systemet skal laves. Beskrivelsen skal have en passende detaljeringsgrad. For eksempel er "systemet skal være brugervenligt" ikke detaljeret nok.

Der skal altså fokus på:

  • hvad skal systemet kunne - ingen tekniske beskrivelser
  • præcise formuleringer
  • passende detaljeringsgrad

Et meget lille eksempel er følgende kravspecifikation til et elektronisk vækkeur:
Det elektroniske vækkeur skal kunne få indstillet klokken, vise klokken, få indstillet alarm og ringe når klokken er i overensstemmelse med alarm-indstillingen.

pic9.png

Bemærk, at fjerner man navnet på systemet (vækkeur), så er det muligt at gætte hvad det er for et system, der beskrives.

Opgave 1

Lav en kravspecifikation til et it-system, der kan udregne BMI.

Opgave 2

Lav en kravspecifikation til et it-system I selv finder på. Når I er færdige, skal I vise den nogle af jeres klassekammerater - men uden navnet på systemet. Kunne de gætte hvad I beskrev?

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License