Kravspecifiktioner

Krav og krav-specifiktioner

Krav er helt centralt i løsning af alle IT. IT-systemerne skal opfylde nogle krav. Man skal derfor være omhyggelig med at indsamle og formulere kravene til sit system så præcist som muligt, eller risikerer man at bruge en masse tid på at skabe en masse IT-systemer, som ikke kan bruges.

Eksempler på krav-typer.

Krav og krav specifiktion er en del af en aftale mellem brugere og udviklere.
Generelt kan man tale om hårde og bløde krav, de der kan måles og de, der ikke kan. Opfyldelsen af hårde krav skaber en løsning, bløde krav forbedrer den.

Et krav skal være entydigt, målbart og ikke indlysende.
Kravspecifikationer er meget vigtige, når man skal måle, om udviklerne har gjort det, de er blevet bedt om/har lovet og kunden/opdragsgiveren har været præcis nok i den måde opgaven er blevet stillet på.

En krav-specifiktion skal være detaljeret og kan indeholde nogle af de følgende

 • Generelle krav - overordnede krav til system, fx 'webstedet skal være en platform for alle sportsklubbens aktiviteter'
 • Specifikke Krav - detaljerede krav, fx 'løsningen skal skabes i et open-source-cms, så det er nemt og billigt at vedligeholde informationer'
 • Funktionelle krav - det it-løsningen skal kunne/funktioner, fx 'brugerne skal kunne tilmelde sig hold og få en kvittering'.
 • Ikke Funktionelle krav - detaljer, som ikke umiddelbart har noget med funktionerne at gøre, fx 'der skal benyttes klubben farver i designet'
 • Målbare krav - de allervigtigste krav, som systemets succes skal måles på.
 • Løsningsmål
 • Deadline/milepæle
 • Time-forbrug og priser

Kravspecifiktionen

Kravspecifiktionen er den samlede mængde af krav og kan ses som en kommunikation mellem kunde og udvikler. Den ultimative test for en kravspecifikation er, om en udvikler forstår, præcis, hvad han/hun skal igang med.

Vurder følgende krav

 • Systemet skal være meget brugervenligt og have et indbydende interface.
 • Systemet grænseflade skal være opbygget vha. gestalter for at lette brugernes arbejde med systemet.
 • IT-systemet skal fungere godt.
 • IT-systemet skal have en oppe-tid på mere end 60%' have ekstern backup og UPS (nødstrømssystem)

Spørgsmål og opgaver

 • Bruger man krav og kravspecifikationer i gymnasieskolen?
 • Prøv at skrive en kravspecifikation med et kunde-perspektiv til et system, som fx det ovennævnte med elev-rådet. Vær detaljeret og del op i specifikke, detaljerede m.m. Byt herefter kravspecifiktioner og vær udviklere for hinanden. Vær kritiske!

Ekstra: Interessent-analyse

Hvem skal bruge en it-løsning? Det er selvfølgeligt brugerne, men kan der være andre, der kan komme med krav? Her skal man være skabe en interessent-analyse, hvor man kortlægger ALLE, der kan komme med krav og hvilken betydning, de kan have - vi kalder dem interessenter eller stakeholders. Tænk over lovgivning, fagforeninger, EU, miljø-myndigheder, NGO'er, andre politiske organisationer m.m.

Man kan mappe dem ind i et skema som dette:

400px-Interessentanalyse.jpg
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License