Ligningsløseren

Du har sikkert løst en byge af simple ligninger i matematik. Bag løsningen af ligninger ligger anvendelsen af en række regneregler, der skal overholdes. Når en opgave løses, er det ikke nok at skrive facit. Mellemregningerne skal med for at argumentere for at løsningen er rigtig. Det kan være en god ide at tegne dele af ligningen ind i et koordinatsystem for at kunne illustrere løsningen.
Alt dette arbejde kan laves af et lille program kaldet ”Ligningsløseren”. Programmet ligger offentligt tilgængeligt her: http://cs.au.dk/~amoeller/mis/xxx.html. Programmet er lavet af Michael Schwartzbach, professor på Aarhus Universitet. Han lavede det oprindeligt til sin søn, der var træt af at løse mange ligninger …
Vores fokus vil ikke være på det matematiske aspekt af ligningsløseren, men på de informationsteknologiske aspekter.

Ligningsløseren - til underviseren, Ligningsløseren - faglige mål, Ligningsløseren - materialer

Links - Algoritmer

Version2 - Algoritme: Fin introduktion til begrebet algoritme og dets tilhørsforhold til dels matematikken og informationsteknologien.

Fourandsix: photo tampering throughout history: Eksempler på fordækt billedmanipulation gennem tiden.


Kommentarer & Spørgsmål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License