Ligningsløseren og de bagvedliggende data

Et computerprogram som Ligningsløseren arbejder med data. Her er både tale om data der skal ind i programmet for at blive behandlet og data som programmet returnerer som svar.

bin1.jpg

Opgave 1:
Hvilke data skal Ligningsløseren have for at kunne begynde at løse ligningen?
Hvor kommer de nødvendige data fra?
Er der krav til måden man skriver de indtastede data på?

Hvilke data leverer Ligningsløseren?

Find eksempler på fejlmeddelelser fra Ligningsløseren, når der indtastes ulovlige data.
Er der steder hvor man indskriver input og hvor man ikke kan taste forkert?

Referencer
1. Martin Damhus: Grundbog i datalogi; Systime, 2008; s. 123-126 – Data, information og modellering
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License