Links

events:

Aalborg Universitet - For gymnasier
Aalborg Universitet har tilbud til både elever og lærere fra gymnasieskolerne. >>

Aarhus Universitet - for gymnasier
Aarhus Universitet har en række tilbud til gymnasieklasser og -elever. >>

DTU - Explore
DTU tilbyder en række aktiviteter til gymnasieelever og -lærere. >>

DTU Robocup Junior - marts
RoboCup Junior er en særlig konkurrence, der giver skoleelever fra 6. – 10. klasse samt 1.-3.g HTX og STX en rigtig god mulighed for at prøve kræfter med RoboCup konceptet, som måske ellers kan virke som en lidt for stor mundfuld for de unge mennesker. >>

Forskningens Døgn
Danmarks videnskabsfestival, hvor du kan hyre en forsker til et foredrag på skolen! Udmeldes i december og afvikles i april eller maj. >>

Fourandsix: photo tampering throughout history
Eksempler på fordækt billedmanipulation gennem tiden. >>

IT-Universitetet
IT-Universitetet i København har åbent hus og ellers anbefales gymnasielærere at kontakte studie- og erhvervsvejledningen og høre om muligheder for besøg eller andet. >>

Københavns Universitet - Fokus
Københavns Universitet har en portal med mulige indgange for gymnasieelever og -lærere. >>

Naturvidenskabsfestival - september
Festival om et tværfagligt tema. Har tidligere år været robotter, rumfart, energi… Materiale, Foredrag, Masseeksperiment. Afvikles i uge 39. >>

Neis
Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skoler med samarbejdsmuligheder, kurser og konkurrencer. >>

Syddansk Universitet - Brobyging
SDU tilbyder gymnasieklasser at komme på besøg og/eller få studerende ud i gymnasiet. >>

World Robot Olympiad
Den danske olympiade i legorobotter for elever på 16-19 år (Senior High) afholdes hvert efterår på Århus Universitet. Vinderne deltager i den internationale finale. >>

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License