Links

EMU: KIE-modellen
Forslag til innovation i timerne via Kromann & Funch Jensens KIE-model: kreativitet, innovation og entreprenørskab. Se også: http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/innovation.html >>

Filmstriben: Mechanical Love
Dokumentarfilm der belyser fundamentale etiske udfordringer i forholdet mellem robotter og mennesker. >>

Filtering
Beskrivelse og programeksempler på de mest brugte billedfiltre. >>

Funprogramming
Videoer der introducerer programmering i processing med fokus på det visuelle. >>

GIMP vejledning (pdf)
Vejledning til de basale funktioner i GIMP - på dansk! >>

Greenfoot Greenroom
Lærerkonference til videndeling om greenfoot! >>

Ingeniøren: I bås efter Facebook-likes
Algoritme udviklet til at kategoriserer brugeres etnicitet, seksualitet m.m. ud fra deres likes… >>

IT-Universitetet
IT-Universitetet i København har åbent hus og ellers anbefales gymnasielærere at kontakte studie- og erhvervsvejledningen og høre om muligheder for besøg eller andet. >>

Javabog.dk
Klassisk introduktion til Java på dansk fra betingelser helt til flertrådet programmering… Kan også bruges i uddrag til javabaserede miljøer som Processing og Greenfoot… >>

Københavns Universitet - Fokus
Københavns Universitet har en portal med mulige indgange for gymnasieelever og -lærere. >>

Mobilen - 25 år
Se mobiler fra deres første 25 år og læs om dem! >>

Neis
Netværk for Entreprenørskab og Innovation i Skoler med samarbejdsmuligheder, kurser og konkurrencer. >>

Net-faq
Lille leksikon med en opslag om især internetrelaterede begreber. >>

Pascals Trekant
Om Pascals trekant og hvordan markering af ulige tal danner sierpinskis trekant (norsk). >>

Php artikler.dk
Introduktion til php & mySql m.m. >>

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License