Links

modellering:

Ingeniøren: I bås efter Facebook-likes
Algoritme udviklet til at kategoriserer brugeres etnicitet, seksualitet m.m. ud fra deres likes… >>

Lucidchart
Et gratis, enkelt og online værktøj til diagrammering. >>

Simulation af lys & farver
Oversigt over modeller for lys' bevægelse, spredning, brydning m.m. og program der simulere samme. >>

Version2 - Algoritme
Fin introduktion til begrebet algoritme og dets tilhørsforhold til dels matematikken og informationsteknologien. >>

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License