World Robot Olympiad

http://wrodenmark.dk
Den danske olympiade i legorobotter for elever på 16-19 år (Senior High) afholdes hvert efterår på Århus Universitet. Vinderne deltager i den internationale finale.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License